Home Actueel Extra opening MOOI-regeling voor systeemoplossingen hernieuwbare elektriciteit

22 februari 2021

Extra opening MOOI-regeling voor systeemoplossingen hernieuwbare elektriciteit

Systeemoplossingen

Binnenkort gaat een extra ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) open. Deze extra ronde is gericht op systeemoplossingen om het energiesysteem klaar te maken voor grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit. De precieze datum van openstelling volgt spoedig. Partijen mogen tot uiterlijk 4 mei een vooraanmelding indienen.

 

Bij de nieuwe openstelling gaat het specifiek om systeemoplossingen om het grootschalig opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit goed in te passen. Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat een energiesysteem flexibeler is en grotere hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit aan kan? Partijen werken hiervoor sectoroverstijgend samen.

Samenwerking

Binnen het samenwerkingsverband ontwikkelen de partijen innovaties voor verschillende schakels van opwekken, transport en distributie, opslag en conversie en verbruik. Hun oplossing moet gaan over het opwekken van hernieuwbare elektriciteit plus ten minste 1 van de andere 3 schakels. De samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen verschillende rollen in de keten, waaronder bij voorkeur de rol van eindgebruiker.

Innovaties uiterlijk in 2030 toepassen

De ingediende projecten hebben een looptijd van maximaal 4 jaar. De innovaties moeten uiterlijk in 2030 worden toegepast. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar kan in een demonstratiefase. Belangrijk is dat de innovatie er komt tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Denk aan beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie. Ook moet er voor de innovatie draagvlak zijn in de maatschappij.

 

Budget en planning

Voor de MOOI-regeling stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar verwachting ongeveer € 13 miljoen subsidie beschikbaar. Houd voor de precieze openstellingsdatum onze website in de gaten. Wel is al bekend dat geïnteresseerde partijen uiterlijk 4 mei een vooraanmelding in mogen dienen. Deze vooraanmelding is verplicht. In juni volgt een advies over de vooraanmeldingen. Daarna hebben de partijen tot 7 september dit jaar om hun definitieve aanvraag in te dienen. Een beoordelingscommissie beoordeelt alle complete aanvragen. Projecten die voldoen aan alle criteria en daarop het hoogste scoren, komen in aanmerking voor subsidie.

Advies en informatie

Heeft u mogelijk een geschikte innovatie, maar mist u een samenwerkingsverband? Sluit u zich graag aan bij een bestaand verband of kan uw samenwerkingsverband extra partners gebruiken? De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) adviseren u hierover. RVO ondersteunt u met advies en informatie over de MOOI-regeling.

 

MOOI-regeling

De MOOI-regeling wordt iedere 2 jaar opengesteld. De volgende algemene openstelling (met alle thema’s) vindt plaats in 2022. De regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking met een duidelijke samenhang tussen activiteiten. De activiteiten moeten wel gericht zijn op concrete resultaten. Op die manier krijgen innovaties een grotere kans op succes.

 

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/mooi.