Home Actueel Deskundigen gezocht voor de Expertpool ‘Lokale Energie in Overijssel’

2 december 2020

Deskundigen gezocht voor de Expertpool ‘Lokale Energie in Overijssel’

Ben jij een deskundige die coöperatieve lokale energie-initiatieven kan ondersteunen bij het realiseren van projecten voor het opwekken van duurzame energie en het besparen van energie? Meld je dan aan voor de Expertpool ‘Lokale Energie in Overijssel’.

Lokale Energie-Initiatieven werken aan projecten rond energieopwekking of -besparing waarbij de lasten en de lusten lokaal gedragen worden. De initiatieven staan open voor iedereen die wil deelnemen en hebben binding met de lokale gemeenschap.

Lokale Energie-Initiatieven hebben in hun midden vaak deskundigen op diverse terreinen die het initiatief helpen ontwikkelen. Maar het ontbreekt soms ook aan kennis en ervaring op één of meer deelterreinen en soms wordt ook expertise gezocht in de sfeer van projectleiding over het geheel.

Op initiatief van Nieuwe Energie Overijssel wordt een expertpool opgezet om in deze behoefte te voorzien. De Provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel en Natuur & Milieu Overijssel trekken samen op bij het samenstellen en beheren van deze expertpool.

Voor deze pool zoeken wij experts met ervaring in de ondersteuning van lokale initiatieven in Overijssel in verschillende fasen van het project – ontwikkeling, realisatie, exploitatie/beheer.

Een project kan zon op dak of land zijn, wind, waterkracht, biomassa, energieopslag en energiebesparing. Voorbeelden van expertise gebieden zijn: projectmanagement, participatie, bestuur en organisatie, engineering, fiscale en juridische zaken, vergunningen en financiering.

De expertpool wordt op termijn toegankelijk gemaakt voor lokale initiatieven door middel van categorisering van de opgave, de fase waarin het project zich bevindt, de expertise-velden, een prijsindicatie van de dienstverlening, reviews van gebruikers en de vestigingsplaats van de expert. Natuur & Milieu Overijssel beheert de pool en ondersteunt initiatieven bij het vinden van een  geschikte expert in de pool. De uiteindelijke keuze ligt bij het initiatief zelf. Zij is de opdrachtgever en kan hier financiering voor aanvragen bij de Provincie.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich via dit formulier aanmelden voor opname in de pool. Zowel individuen als organisaties kunnen zich melden. Organisaties vragen we ook de individuele deskundigen met hun expertiseveld(en) en referenties te vermelden zodat het initiatief niet alleen een organisatie, maar ook een persoon kan kiezen.

Elk lokaal initiatief dat gebruik maakt van de expertise van de deskundigen uit de pool zal na afloop van elk project/ondersteuning worden gevraagd een review te schrijven. Deze beoordeling wordt in de pool-informatie opgenomen.

In principe wordt iedereen tot de pool toegelaten die aantoonbaar ervaring heeft met de aangeboden ondersteuning. De initiatiefnemers behouden zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor opname in de pool te weigeren of te beëindigen op grond van een gebrek aan ervaring of slechte reviews.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda van IJzendoorn: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl of via 038 425 09 66.