Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving Individuele Aanpak

Hoe stel ik een integraal energiebesparingsprogramma op waar de Lokale Aanpak, de SPUK gelden voor energiearmoede en eventuele lokale regelingen in samenkomen? Hoe activeer ik kwetsbare bewoners tot het nemen van stappen, en hoe juist NIET? Hoe kan ik de resultaten van mijn activiteiten, die uitgevoerd worden door verschillende uitvoerders, slim monitoren en verantwoorden?

Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving kan je helpen als deze vragen je bezighouden. Dit doen we met de Individuele Aanpak.

Individuele aanpak
Onder Individuele aanpak verstaan wij alles wat te maken heeft met isolatie, laagdrempelige energiebesparende maatregelen, gedragsaanpassingen en de stap naar (hybride) warmtepompen. De aanpak van energiearmoede valt daar ook onder. Voor wijken die in Transitievisies Warmte zijn aangeduid als all-electric wijken zien wij dat in de praktijk vaak het individuele spoor wordt gevolgd waarbij elke eigenaar in een wijk op zijn eigen natuurlijke moment overstapt op een warmtepomp, en dus de komende tien jaar geen wijkuitvoeringsplan met einddatum wordt vastgesteld. In dit spoor is het nemen van maatregelen op dit moment nog in de meeste gevallen vrijwillig, en zullen met name normeringsinstrumenten zoals het standaard stellen van de hybride warmtepomp vanaf 2026 en een verhuurverbod voor EFG-label woningen vanaf 2030 de komende jaren veel impact hebben.

Benieuwd hoe we helpen? Lees meer over onze diensten.