Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving Gebiedsgerichte Aanpak

Hoe start ik het proces op van Transitie Visie Warmte naar wijkaanpak, welke rol neem ik ten opzichte van partners? Hoe stel ik een businesscase op? En wat als die niet rond rekent? Welke opties heb ik op het gebied van subsidies? Welke instrumenten en momenten van invloed heb ik als gemeente als er een initiatiefnemer is die een warmte-infrastructuur wil realiseren in een gebied?

Zomaar wat vragen die je als gemeente kunt hebben als je bezig bent met plannen om een wijk of buurt aardgasvrij te maken. Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving helpt je bij een Gebiedsgerichte Aanpak.

Wat is een Gebiedsgerichte aanpak?
Onder Gebiedsgerichte Aanpak verstaan wij het proces om een wijk, buurt of ander gedefinieerd gebied op een gezette tijd aardgasvrij te maken. Dat gebied kan een woonwijk zijn, maar kan ook bestaan uit een diversiteit aan type gebouwen zoals woningen, winkels en kantoren. Warmtesystemen voor nieuwbouw vallen onder dit thema. Ook het proces van het ontwikkelen van warmtenetten plaatsen wij als thema onder de gebiedsgerichte aanpak, omdat wij zien dat gebiedsgerichte aanpakken in de meeste gevallen gepaard gaan met collectieve warmtesystemen (warmtenetten) waarvoor een gebiedsgerichte aanpak een voorwaarde is. Een groot deel van de eigenaren moet bij een gebiedsgerichte aanpak op hetzelfde moment overstappen op een aardgasvrije alternatief. Het Wijkuitvoeringsplan, Omgevingsinstrumenten als het omgevingsplan en de Wet Collectieve Warmtevoorziening hebben op dit thema veruit de meeste impact.

Benieuwd hoe we helpen? Lees meer over onze diensten.