Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving Expertiseteam Diensten

Onze diensten

Om gemeenten te ondersteunen bij de energietransitie van de gebouwde omgeving, bieden we verschillende diensten aan:

Werksessies

In praktijkgerichte werksessies nemen 4 tot 8 gemeenten deel die in dezelfde fase zitten en met hetzelfde thema bezig zijn. In deze trajecten staat één thema centraal en werken we samen in 3 à 4 sessies toe naar een concreet eindproduct voor jouw eigen casus. Een voorbeeld is een leertraject Startdocument Wijkaanpak, voor gemeenten die de eerste mijlpaal willen behalen in een gebiedsgerichte aanpak.

In de sessies delen wij kennis over relevante thema’s (gemeentelijk rol, opzetten van een projectorganisatie, samenwerking met stakeholders, quickscan haalbaarheid warmtetechniek, wetgeving), maar delen jij en andere gemeenten ook vragen en ervaringen met elkaar en werk je aan je eigen plan.

Na de werksessies
Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving blijft beschikbaar voor individuele coachvragen per gemeente en we organiseren een terugkomsessie als daar behoefte aan is. Het format dat we met gemeenten ontwikkelen in het leertraject, bijvoorbeeld voor een startdocument wijkaanpak, delen we na afloop als leerproduct binnen de hele provincie. Ook stellen we de opnames, presentatie(s) en/of leerproducten van afgelopen werksessies beschikbaar.

Kennissessies

In de (eenmalige) kennissessies staat informatieoverdracht en op een interactieve manier kennisdelen centraal. Deze sessies organiseren we live tijdens energiewerkplaatsen of tussentijds online, bijvoorbeeld als lunchwebinar. Kennissessies duren 1–1,5 uur. In de kennissessies is er altijd ruimte voor vragen en discussie. De opnames en presentatie(s) van afgelopen kennissessies stellen we beschikbaar.

Adviestrajecten

Heb je als gemeente een korte vraag? We zijn altijd beschikbaar via de mail (expertiseteamgo@overijssel.nl) of telefonisch om even te sparren. Maar ook bij meer complexere vraagstukken helpen we graag. Daarnaast bieden we langdurig advies bij concrete projecten die voor versnelling van de warmtetransitie zorgen. Lessen die relevant zijn voor meerdere gemeenten, verspreiden we (in overleg) via leerproducten, een kennissessie of nieuwsbericht.

Leerproducten

Leerproducten zijn tools, formats of uitgewerkte praktijkvoorbeelden die voor een grote groep gemeenten nuttig zijn. Een leerproduct kan een infographic zijn, een video, een handreiking. De vorm bepalen we samen met de gemeenten waarmee we de leerproducten samen opstellen. Een leerproduct kan ook de vorm van een datatool hebben.

 

Serious Game Warmtetransitie

Om alle stakeholders in de warmtetransitie spelenderwijs mee te nemen in de opgaven en belangen die spelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, hebben we een serious game ontwikkeld: Het dilemma van Thermos. In het spel verdiepen ambtenaren en andere professionals werkzaam in de energietransitie in de gebouwde omgeving (8-16 spelers) zich in alle belangen. In 3 uur maken ze als team een plan om alle dorpen van een eigen warmtebron te voorzien.

Het dilemma van Thermos
De game speelt zich af op het eiland Thermos. Deze zelfvoorzienende samenleving heeft jarenlang voorspoed en groei ervaren. Echter, recent was er een aardbeving die het eiland letterlijk en figuurlijk heeft wakker geschud. Er is ontdekt dat het Noordelijk Boorplatform de oorzaak was van deze aardbeving. Door de vele boringen de afgelopen jaren, is de bodem van het eiland instabiel geworden. De regering heeft besloten dat de gaskraan binnen 4 jaar dicht moet. Dit brengt echter wel veel uitdagingen met zich mee. Hoe gaat Thermos zichzelf van warmte voorzien zonder aardgas van het Noordelijk Boorplatform? De spelers zijn bijeengeroepen om met dit dilemma aan de slag te gaan. Als vertegenwoordigers van de grootste belanghebbenden vormen zij samen de taskforce om deze transitie van aardgas naar lokale bronnen waar te maken.

Deze serious game is ontwikkeld met de Game Studio van Frisse Blikken in opdracht van provincie Noord-Holland en Servicepunt Duurzame Energie. Heb je een vraag over de Serious game? Neem contact op met Marlijne ten Houte via expertiseteamgo@overijssel.nl.

Energiewerkplaatsen

Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving is bij alle Energiewerkplaatsen aanwezig. Handige informatie die we delen tijdens de sessies is te vinden in de kennisbank.