Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving Expertiseteam Diensten

Onze diensten

Om gemeenten te ondersteunen bij de energietransitie van de gebouwde omgeving, bieden we verschillende diensten aan:

Werksessies

In praktijkgerichte werksessies nemen 4 tot 8 gemeenten deel die in dezelfde fase zitten en met hetzelfde thema bezig zijn. In deze trajecten staat één thema centraal en werken we samen in 3 à 4 sessies toe naar een concreet eindproduct voor jouw eigen casus. Een voorbeeld is een leertraject Startdocument Wijkaanpak, voor gemeenten die de eerste mijlpaal willen behalen in een gebiedsgerichte aanpak.

In de sessies delen wij kennis over relevante thema’s (gemeentelijk rol, opzetten van een projectorganisatie, samenwerking met stakeholders, quickscan haalbaarheid warmtetechniek, wetgeving), maar delen jij en andere gemeenten ook vragen en ervaringen met elkaar en werk je aan je eigen plan.

Na de werksessies
Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving blijft beschikbaar voor individuele coachvragen per gemeente en we organiseren een terugkomsessie als daar behoefte aan is. Het format dat we met gemeenten ontwikkelen in het leertraject, bijvoorbeeld voor een startdocument wijkaanpak, delen we na afloop als leerproduct binnen de hele provincie. Ook stellen we de opnames, presentatie(s) en/of leerproducten van afgelopen werksessies beschikbaar.

Kennissessies

In de (eenmalige) kennissessies staat informatieoverdracht en op een interactieve manier kennisdelen centraal. Deze sessies organiseren we live tijdens energiewerkplaatsen of tussentijds online, bijvoorbeeld als lunchwebinar. Kennissessies duren 1–1,5 uur. In de kennissessies is er altijd ruimte voor vragen en discussie. De opnames en presentatie(s) van afgelopen kennissessies stellen we beschikbaar.

Adviestrajecten

Heb je als gemeente een korte vraag? We zijn altijd beschikbaar via de mail (expertiseteamgo@overijssel.nl) of telefonisch om even te sparren. Maar ook bij meer complexere vraagstukken helpen we graag. Lessen die relevant zijn voor meerdere gemeenten, verspreiden we (in overleg) via leerproducten, een kennissessie of nieuwsbericht.

Leerproducten

Leerproducten zijn tools, formats of uitgewerkte praktijkvoorbeelden die voor een grote groep gemeenten nuttig zijn. Een leerproduct kan een infographic zijn, een video, een handreiking. De vorm bepalen we samen met de gemeenten waarmee we de leerproducten samen opstellen. Een leerproduct kan ook de vorm van een datatool hebben.

 

Energiewerkplaatsen

Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving is bij alle Energiewerkplaatsen aanwezig. Handige informatie die we delen tijdens de sessies is te vinden in de kennisbank.