Home Warmtetransitie

Warmtetransitie

In het werkspoor Missie 2026 ondersteunen we 10 Overijsselse gemeenten met het actualiseren en het aanvullen van de Transitievisie Warmte om te komen tot een gemeentelijk warmteprogramma. Gedurende het traject bekijken we wat er de komende jaren nodig is om de warmtetransitie in deze gemeenten te versnellen, werken we gezamenlijk aan de invulling van het warmteprogramma en herijken we de startkansen om na te gaan waar in de gemeente de transitie het beste kan beginnen of verder gaan.

De basis van het werkspoor wordt gevormd door zes fysieke werksessies, waarin we inhoudelijke presentaties afwisselen met break-out sessies. Tijdens deze sessie gaan gemeenten zelf aan de slag. De werksessies zijn aangevuld met onder andere voorbeeldmails voor stakeholders, een optie voor het uitvoeren van een data-analyse, formats voor stakeholdergesprekken en opdrachten die de gemeenten zelf voorbereiden tussen de werksessies door. Tot slot werken we met het zogenaamde bouwstenendocument, een voorbereid format waaraan gemeenten steeds na elke werksessie een hoofdstuk kunnen toevoegen als bouwsteen van het warmteprogramma.

Je kan onderaan de pagina de presentaties downloaden van de eerste 4 werksessies en het eerste concept van het bouwstenendocument. N.B. Het bouwstenendocument betreft een eerste versie en wordt mogelijk in de loop van het traject verder aangevuld en aangescherpt. In de laatste twee sessies zullen we aandacht besteden aan de uitvoering van het warmteprogramma en het betrekken van bewoners en vervolgens aan het bestuurlijke traject dat doorlopen moet worden om het warmteprogramma vast te stellen en op te laten nemen in de Omgevingswet.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via expertiseteamgo@overijssel.nl.

Bestanden:
Missie 2026 – werksessie 1 (kick-off)
Missie 2026 – werksessie 2 (geleerde lessen)
Missie 2026 – werksessie 3 (uitgangspunten)
Missie 2026 – werksessie 4 (data-analyse en fasering)
Voorbeeld bouwstenendocument als opmaat voor een warmteprogramma