Home Warmtetransitie

Warmtetransitie

Uiterlijk 2026 moeten alle gemeenten een warmteprogramma opgesteld hebben: een vervolgstap op de transitievisie warmte (TVW). Met Missie 2026 ondersteunen wij gemeenten om tot de bouwstenen te komen van een sterk warmteprogramma.

Gedurende het traject bekijken we wat er nodig is om de warmtetransitie in de deelnemende gemeenten te versnellen. We werken gezamenlijk aan de invulling van het warmteprogramma en herijken de startkansen om na te gaan waar in de gemeente de transitie het beste kan beginnen of verder gaan.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via expertiseteamgo@overijssel.nl.