Home Energiebesparing

Energiebesparing

Energiebesparing is een van de eerste stappen in de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. We zetten in op kennisdeling over isolatieaanpakken en bijbehorende deelthema’s tussen de Overijsselse gemeenten. Daarbij ontwikkelen we samen met gemeenten doelgroepenaanpakken, bijvoorbeeld voor VvE’s en doe-het-zelvers. We geven tips over samenwerking met energieloketten en het betrekken van het sociaal domein. En we ondersteunen gemeenten onder andere bij de aanvraag van de tweede tranche van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via expertiseteamgo@overijssel.nl.