Home Actueel De bouw van het zonnepark in Energietuin de Noordmanshoek van start

27 mei 2021

De bouw van het zonnepark in Energietuin de Noordmanshoek van start

Vanaf begin 2018 heeft de coöperatie Goed Veur Mekare gewerkt aan de voorbereiding van het Zonnepark Noordmanshoek aan de noordkant van Wijhe. Inmiddels is de bouw van het park gestart, met het noodzakelijke grondwerk.

Een feestelijk moment, want hiermee wordt definitief een project ontwikkeld dat niet voor 50 of 51% in handen is van een lokaal initiatief maar voor 100%! De revenuen die uit het project komen, blijven daardoor geheel binnen Olst-Wijhe. Eerst in de vorm van rente op de door leden van de coöperatie uitgeleende geld en later ook met de voeding van het Duurzaamheidsfonds. Groepen van inwoners kunnen te zijner tijd voor duurzaamheidplannen subsidie aanvragen.

Het park vergt een investering van € 5,4 miljoen. Daarvan is 10% door leden opgebracht. Deze hebben participaties aangeschaft met een looptijd van 5, 10 en 15 jaar en een vaste gemiddelde rente van 3,5% . Daarbovenop kan een variabele winstuitkering worden toegekend van maximaal 2%. Voor de resterende 90% wordt een hypotheek vertrekt door het Energiefonds Overijssel, die afgelost wordt in 15 jaar. Het project wordt voorzien van SDE+-subsidie.

Het park van 6,54 ha heeft een opbrengstprognose van ca. 7.500.000 kWh. De opbrengst wordt gerealiseerd met ruim 20.000 panelen met een piekvermogen van elk 445 W.  Uit een recente indeling blijkt dat er op het beschikbare terrein enige ruimte overblijft. Op deze resterende grond kan in de komende tijd een project worden ontwikkeld, gebaseerd op de vanaf 1 april 2021 bekend gemaakte Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Mensen die geïnteresseerd zijn om hiermee aan de slag te gaan, worden verzocht om zich te melden op info@goedveurmekare.nl.

Het zonnepark Noordmanshoek is aanbesteed tegelijk met twee parken in Raalte en Olst van elk 2 ha. Deze aanbesteding werd gecoördineerd door Escozon uit Heeten. Deze kleinere parken worden ontwikkeld door respectievelijk Endona te Heeten en Stichting IJssellandschap te Olst.  Uit de gezamenlijke aanbesteding kwam B&W Energy naar voren met de gunstigste aanbieding. Het is een Duitse onderneming met een vestiging in Nederland.

In Wijhe wordt eind mei een omheining geplaatst, waarna de materialen voor het zonnepark aangeleverd zullen worden. De oplevering wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2021.

Het zonnepark is de eerste stap in de ontwikkeling van Energietuin De Noordmanshoek, waarbij veel aandacht besteed gaat worden aan de verbetering van de biodiversiteit in het gebied.

Energietuin de Noordmanshoek
Een Energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Stichting De Noordmanshoek ontwikkelde samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. Volgens het huidige plan wordt De Noordmanshoek ingericht als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard, een havezate en een zonnepark ontwikkeld door Goed Veur Mekare. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij. Meer weten over de Energietuinen die ook op andere plekken in het land gerealiseerd gaan worden? Kijk op www.energietuinen.nl.