Zonnepark van 20 hectare in Zwolle gaat aan 8000 huishoudens stroom leveren.

Zwolle krijgt het grootste drijvende zonnepark van Europa. Dit zonnepark, dat wordt gebouwd door GroenLeven, gaat aan zo’n 8000 huishoudens in Zwolle stroom leveren. Hiermee wordt dit park de grootste drijvende zonne-energie installatie  in Europa (20 hectare). Met dit project zet de gemeente Zwolle samen met haar partners een grote stap in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen.

Lokale energie en participatie

Uniek aan dit project is dat de stroom die op de zonne-installatie Bomhofsplas opwekt, via de lokale coöperatie BlauwvingerEnergie samen met energieleverancier Greenchoice aan Zwolse huishoudens en bedrijven geleverd wordt. Zwollenaren kunnen daarbij ook zelf financieel participeren in het park. Inwoners worden dit voorjaar geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden.

Ecologisch onderzoek

Op de Bomhofsplas wordt, als één van de eerste locaties in Nederland, een langdurig onderzoek gestart naar de ecologische effecten van het zonnepark op de omgeving. GroenLeven heeft bureau Bakker opdracht gegeven voor dit onderzoek.

Intentieovereenkomst

Vrijdag 31 januari hebben GroenLeven/Baywa, Energiefonds Overijssel (EFO) en Blauwvinger Energie (BVE) een intentieovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst onderstrepen zij het voornemen om een substantieel deel van het zonnepark op de Bomhofsplas in eigendom onder te brengen bij EFO/BVE. Dit geeft invulling aan één van de uitgangspunten uit het Nationaal Klimaatakkoord. Dat stelt bij projecten voor grootschalige opwekking te streven naar gemiddeld 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom is een belangrijke succesfactor voor lokaal draagvlak. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle onderstrepen dit lokale en regionale belang door mede-ondertekening van de intentieovereenkomst.

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Stimuleren van Nieuwe Energie middels matchmaking.

Meld je aan

Nieuwe Energie Overijssel op Twitter

#nieuweenergie

Wie wint dit jaar de #EnpulsChallenge? Op 16 juni om 17.00 uur kom je het te weten in de Challenge #livestream. De… https://t.co/m5jaFtBN0U