Home Kennisplein Zonneparken en biodiversiteit

15 juli 2022

Zonneparken en biodiversiteit

Tijdens Lunchen met Nieuwe Energie gaf Friso van der Zee, Projectmanager biodiversiteit en beleid aan de WUR in Wageningen, veel handvatten voor het aanleggen, beheer en onderhoud van zonneparken in combinatie met het stimuleren van biodiversiteit. Zijn inspirerende verhaal gaf aanleiding tot veel vragen. Friso kon deze beantwoorden vanuit zijn ruime expertise op dit onderwerp vanuit zijn onderzoeken.

 

Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan leiden tot een verhoging van de natuurwaarden, omdat bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Uit onderzoek , dat Friso in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft uitgevoerd, blijkt dat er in werkelijkheid nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. Met name het beheer kan nog veel beter, o.a. de toegevoegde waarde van maaien en afvoeren wordt nog onvoldoende benut. Bij slechts 3 van de 25 onderzochte zonneparken wordt optimaal beheerd voor biodiversiteit. Dit kan dus beter!