Home Actueel Acht basisscholen in Hof van Twente gaan verduurzamen met lening Energiefonds

11 juni 2020

Acht basisscholen in Hof van Twente gaan verduurzamen met lening Energiefonds

Op weg naar minder energie en schonere lucht

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Hof van Twente en Energiefonds Overijssel zijn een samenwerking aangegaan om de 8 basisscholen van Stichting OPO in de gemeente Hof van Twente te verduurzamen. Met de ondertekening van de overeenkomst komt er een lening van 1 miljoen euro vanuit Energiefonds Overijssel waarmee de scholen in 2 jaar hun gebouwen verduurzamen via zonnepanelen, ledverlichting, isolatie en glas en waar mogelijk een warmtepomp. Met de maatregelen wordt zo’n 2,7 TJ per jaar aan energie bespaard en wordt de luchtkwaliteit in de scholen sterk verbeterd. De maatregelen komen voort uit het provinciale project Duurzame Scholen, dat Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt.

Verduurzaming schoolgebouwen

De provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, heeft Stichting OPO geholpen met het laten opstellen van energiescans bij haar scholen. Op basis van deze scans heeft de stichting kunnen bepalen welke maatregelen voor verduurzaming nodig zijn. De scholen hebben gezamenlijk 1.050 leerlingen. Hoewel de gemeente eigenaar is van de schoolgebouwen, zijn de schoolbesturen sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en voor verduurzaming van de scholen. De plannen voor deze verduurzaming passen in het streven van Stichting OPO om bij te dragen aan een duurzame samenleving en tegelijkertijd milieubewustzijn bij haar leerlingen te creëren. De stichting financiert voor de verduurzaming zelf 250.000 euro uit eigen middelen.

Provincie enthousiast over initiatief

De provincie Overijssel ondersteunt scholen bij de verduurzaming van hun gebouwen. Gedeputeerde Tijs de Bree (Energie): “Ik ben enorm trots dat we met ons versnellingsteam duurzame scholen en Energiefonds Overijssel de helpende hand kunnen bieden. Het mes snijdt aan meerdere kanten: naast het directe effect op de CO2-uitstoot, is het ook een kans om het lokale en regionale bedrijfsleven aan het werk te houden. Daarnaast is een school bij uitstek een plek om het goede voorbeeld te laten zien: kinderen en jongeren worden bewust van de negatieve milieueffecten van fossiele brandstoffen en wat je kunt doen om energie te besparen en schone energie op te wekken.”

Energiefonds maakt energietransitie scholen mogelijk

Het blijkt in de praktijk lastig te zijn voor scholen om verduurzamingsmaatregelen met een langere terugverdientijd dan vijf jaar te realiseren. Dit heeft te maken met de (te) hoge voorafgaande investering die hiervoor nodig is. Energiefonds Overijssel werd aan boord gehaald mede vanwege de lange looptijd van de financiering (20 jaar). Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de weg nu vrij om tot de daadwerkelijke aanpassingen over te kunnen gaan. Bij obs De Whee-Wiekslag is de verduurzaming inmiddels gestart, vlak voor de zomervakantie volgt obs Stedeke in Diepenheim. De overige scholen starten in schooljaar 2020-2021 met het verduurzamen van hun gebouwen. Het project levert twee voltijd banen op, een besparing van 2,7 TeraJoule per jaar en een sterk verbeterde luchtkwaliteit in de scholen. Het draagt bij aan de energietransitie van scholen in Overijssel en kan als voorbeeld dienen voor andere schoolbesturen die soortgelijke plannen hebben.