Home Actueel Wij staan naast de vastgoedeigenaar

9 december 2021

Wij staan naast de vastgoedeigenaar

‘Of we de Parijsdoelstelling op tijd halen? Ik denk eerlijk gezegd dat we niet genoeg tempo maken. Daar is meer versnelling voor nodig. En dat is waar we ons met het ontzorgingsprogramma voor inzetten: het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed versnellen. En ik geloof dat dat kan. Hoe? Door anders te gaan denken.’

Concreet en daadkrachtig

Eke Schins-Derksen is oorspronkelijk politicoloog en heeft eigenlijk altijd met techneuten samengewerkt. Een combinatie waar ze enorm veel baat bij heeft in haar werk bij Arcadis en de provincie Overijssel. ‘Ik zei altijd tegen mijn collega’s: als jullie het mij kunnen uitleggen, dan snapt de eindgebruiker het ook. En dat is erg belangrijk. Bij het ontzorgingsprogramma moet ik de vertaalslag kunnen maken naar wat verduurzamen betekent voor de vastgoedeigenaar.’ En wie Eke kent, weet dat ze dat als geen ander kan. Wat abstract is, maakt Eke concreet en rustig achterover leunen is niks voor haar.

De wereld van maatschappelijk vastgoed

De afgelopen jaren heeft Eke bij onder andere Grontmij, Arcadis en het project Duurzame Scholen van de provincie veel ervaring opgedaan in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. ‘Een groot project van mij was het opzetten van cultuurhuizen in Utrecht. In Overijssel bestonden die al, in Utrecht was het nog helemaal nieuw. Dus we moesten onder andere uitzoeken welke partijen er kunnen samenwerken in een multifunctioneel gebouw en wie de exploitatie doet. Ik kreeg voor het eerst een kijkje in de wereld van maatschappelijk vastgoed. En wat daar allemaal speelt. Verduurzaming was een thema dat steeds belangrijker werd. En omdat ik het zelf ook interessant vond, begon ik me er steeds meer in te verdiepen. Tijdens het project Duurzame Scholen hebben we veel scholen in Overijssel geholpen om te verduurzamen. Het ontzorgingsprogramma is eigenlijk op dezelfde wijze opgezet. De provincie mag er trots op zijn dat dit nu door heel Nederland wordt uitgerold.’

Pot geld

‘Een van de eerste onderwerpen die vastgoedeigenaren ter sprake brengen is financiën. En of wij ook een pot geld hebben, want die hebben ze zelf vaak niet voor verduurzaming. Helaas, op dit moment hebben we dat niet. En hoewel het financiële aspect zeker belangrijk is als je het over verduurzamen hebt, moet de eerste vraag niet over geld gaan wat mij betreft. Het begint met ambitie. Wat zijn je plannen met je gebouw en wat wil je met verduurzamen? Om antwoord te krijgen op deze vragen bieden we een ambitieworkshop aan. Dit geeft richting en een globaal plan. Vanuit daar kijken we samen verder hoe we de ambitie kunnen waarmaken.’

Anders denken

‘We geven geen advies, maar staan naast de vastgoedeigenaar. We geven antwoord op vragen over de maatregelen die je kunt nemen, welke partijen in de markt je kunt benaderen en over de aanbesteding. We kijken en denken met de eigenaar mee, zodat het verduurzamingsproces zo optimaal mogelijk verloopt. Als je weet wat je wilt met je vastgoed, dan helpen we je een business case opstellen. Waarschijnlijk kan niet alles tegelijk, want dan heb je een onrendabele top. Maar door anders te denken, kunnen we bepalen wat nu kan en wat op termijn kan. Rekening houdend met de technische mogelijkheden die nog komen, wat doe je wanneer met welk gebouw, hoe stel je de vraag aan de markt, wat leer je van de eerste trajecten, hoe schaal je dat op, welke samenwerkingen kun je aangaan et cetera. Kortom, we blijven weg van ad hoc maatregelen en maken realistische plannen met een goede business case. Uitgezet in de tijd, zodat het planbaar en betaalbaar wordt.’

Doe het in een keer goed

Eke spreekt enthousiast over haar werk als projectfacilitator. Mensen helpen met het vinden van de juiste oplossingen vindt ze het leukste van haar werk. Ze roept alle eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed in Overijssel op om mee te doen met het ontzorgingsprogramma. ‘Als vastgoedeigenaar is het thema verduurzamen geen dagelijkse kost. Het komt misschien een of twee keer in je carrière voorbij. Wil je het meteen goed aanpakken, schakel dan de expertise in. Er zit veel kennis en ervaring in ons team. Maak er gebruik van!’

Aan de slag met verduurzamen?

Wij helpen je graag. Lees hier meer over het programma of neem direct contact op via ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.