Home Zoeken hardenberg

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 27

Terugblik excursie mestvergister Agro Energie Hardenberg en drijvend zonnepark Balderhaar

Na de gezamenlijke Werkplaats op 9 juni in Nijverdal, gingen de deelnemers van de Werkplaats op pad. Er vertrokken twee bussen vanuit Nijverdal, één naar mestvergister Agro Energie Hardenberg, de andere naar het drijvende...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/terugblik-excursie-mestvergister-agro-energie-hardenberg-en-drijvend-zonnepark-balderhaar/

ETGO Uitwisselingsuurtje: volledigheid ondersteuningsstructuur bewoners

In dit maandelijks online uurtje staat een thema uit de warmtetransitie centraal. Dit laagdrempelige initiatief biedt gemeenten de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over diverse inhoudelijke vraagstukken. Een inhoudsexpert vanuit het...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/evenement/etgo-uitwisselingsuurtje-online-inloopmoment-voor-gemeenten-2-2-2/

Terugkoppeling enquête 

De ETGO enquête van januari telde 40 vragen. We vroegen jullie naar ervaringen, zorgen, wensen en behoeften bij isolatie en de aanpak van energiearmoede. Twaalf gemeenten vulden de vragenlijst in: Kampen, Dinkelland en Tubbergen,...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/terugkoppeling-enquete/

Vier succesfactoren voor participatie rondom windprojecten

Een kant-en-klaar plan van aanpak voor een geslaagd participatietraject bestaat niet. Iedere situatie en elke gebiedsontwikkeling is weer anders en vraagt daarom om een afgestemd participatietraject. Martijn ten Klooster van adviesbureau Pondera deelt enkele...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Aanjagers/vier-succesfactoren-voor-participatie-rondom-windprojecten/

FIXbrigade Almelo: “In drie maanden tijd écht veel aanvragen gekregen”

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Goed nieuws voor de FIXbrigade in Almelo! Die bestaat nu drie maanden. Hoe is de start verlopen?...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/fixbrigade-almelo-in-drie-maanden-tijd-echt-veel-aanvragen-gekregen/

Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein: meld je aan!

De energietransitie – van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven – is een grote opgave die veel vraagt van onder andere bedrijven, gemeenten en netbeheerders. Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om die transitie gezamenlijk aan...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/sprinten-naar-een-duurzaam-bedrijventerrein-meld-je-aan/

Gemeentelijk windenergiebeleid ontwikkelen: durf vooral te vragen

In sommige gemeenten gaat één ambtenaar over alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Van laadpaal tot woningisolatie en gescheiden afval. Logisch dat hij of zij de ontwikkeling van windbeleid met lichte paniek op...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Aanjagers/gemeentelijk-windenergiebeleid-ontwikkelen-durf-te-vragen/

Opgaven koppelen helpt gemeenten bij het realiseren van de energietransitie

De energietransitie is een opgave die niet op zichzelf staat. Ze kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire landbouw. In het MARET onderzoeksprogramma, dat door verschillende provincies is...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/opgaven-koppelen-helpt-gemeenten-bij-het-realiseren-van-de-energietransitie/
1 2 3 4