Home Kennisplein Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toepassen van waterstof

18 oktober 2021

Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toepassen van waterstof

In de energietransitie zien we heel wat technische en infrastructurele uitdagingen. Marco Derksen, oprichter en eigenaar van Mateq Process, nam tijdens Lunchen met Nieuwe Energie de deelnemers mee in de kansen en uitdagingen van waterstof als energiedrager voor hoge-temperatuur processen.

 

Waterstof is voor hoge temperatuur toepassingen één van de weinige middelen om de energietransitie goed voor elkaar te krijgen. Daarnaast heeft het gunstige kenmerken: het is zeer gemakkelijk te verbranden aan lucht en heeft geen koolstof in de (groene) keten. Echter, er zijn flinke uitdagingen om de verbranding schoon en efficiënt te laten plaatsvinden, en het is ook een uitdaging om voldoende groene waterstof, op de juiste plaats, op de juiste tijd te realiseren.

Groene waterstof

Groene waterstof wordt gemaakt uit groene elektriciteit middels een electrolyzer. Wil je deze voeden met groene stroom, dan worden zon en wind als opties genoemd. De voeding is niet altijd constant, dus hoe kunnen we wel een constante stroom aan groene waterstof garanderen.

 

Derksen ging in op de mogelijkheden en alternatieven voor het inrichten van een systeem voor een evenwichtig aanbod aan groene energie. Derksen gaf daarbij wel aan dat een goede afstemming en samenwerking tussen vraag en aanbod bepaalt of de toepassing van waterstofbranders tot een succes leidt. Een goede energiemix, energieopslag en het rekening houden met alternatieve energiebronnen is hierbij cruciaal.

 

Geen problemen, alleen oplossingsroutes

De sessie sloot Derksen af met de uitspraak: ”Een techneut ziet geen problemen, die ziet alleen oplossingsroutes. We moeten alleen goed kijken hoe deze weg loopt!” Een mooi statement dat bij vele uitdagingen toepasselijk is. De energietransitie heeft baat bij deze positieve houding!

10 november: Kansen voor groen gas en biogas

Het Startteam van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

 

Op 10 november gaan we lunchen met René Cornelissen, werkzaam bij CCS Energie-advies te Deventer en dagelijks bezig met de ontwikkeling van groen gas en biogas projecten. In deze presentatie zal worden ingegaan op de kansen van (mono)mestvergisting voor Overijssel. Wat zijn de mogelijkheden en in hoeverre kan dit een rol spelen in de gemeentelijke warmtevisie en het lokale klimaatbeleid.

 

Ook zal er een koppeling gemaakt worden met de stikstofdiscussie en in hoeverre (mono)mestvergisting een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de vermestende stikstofuitstoot. Gezien de urgentie van deze discussie, kan het interessant zijn om dit in samenhang te beschouwen.