Home Actueel Aanleg slim warmtenet in Deventer flinke stap dichterbij

3 juli 2020

Aanleg slim warmtenet in Deventer flinke stap dichterbij

De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer komt steeds dichterbij. Burgemeester en wethouders van Deventer stellen hun gemeenteraad voor de eerste fase van het Slim Warmtenet te financieren. Daarbij voorziet de nabijgelegen rioolwaterzuivering op termijn 2000 woningen in de wijk Zandweerd van warmte.  Vanuit Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt de provincie Overijssel de aanleg met een subsidie en een lening. Dit is het eerste warmtetransitieproject in Overijssel dat een financiële impuls van de provincie Overijssel toegekend heeft gekregen.

Aardgasvrij en betaalbare energierekening

Wethouder duurzaamheid en milieu Carlo Verhaar: “Gezuiverd afvalwater stroomt nu van de waterzuivering zo de IJssel in. Dat is hartstikke jammer, want de warmte van het water kunnen we goed gebruiken om woningen in Zandweerd duurzaam te verwarmen. Samen met bewoners maken we plannen om Zandweerd aardgasvrij te maken. Ik ben heel blij dat de provincie wil mee-investeren in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd. Hiermee zorgen we voor een betaalbare energierekening voor de inwoners van Zandweerd”.

Vernieuwend

De provincie ondersteunt de aanleg van de eerste fase van het warmtenet met een subsidie van € 1,7 miljoen en een lening van € 1 miljoen. Het Slim Warmtenet Zandweerd is het eerste project dat wordt uitgevoerd uit de extra financiële impuls die Provinciale Staten op 13 mei hebben toegekend aan de warmtetransitie. In totaal gaat het om een investering in fase 1 van € 6,1 miljoen.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie: “Wij ondersteunen dit vernieuwende project omdat het een belangrijke bijdrage levert aan onze energiedoelstelling 20% nieuwe energie in 2020 en 50% in 2030. Het gaat om de beste duurzaamheidsoplossing voor deze wijk. Nog dit jaar gaat de schop de grond in voor de nieuwbouwwoningen. Het past bij onze ambitie om meer concrete projecten te ondersteunen”.

Uitbreiding op termijn

In de eerste fase is voorzien dat circa 450 woningen worden aangesloten, waaronder ook de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd. Daarna kan het warmtenet stapsgewijs worden uitgebreid naar in totaal ruim 2.000 bestaande (huur)woningen in Zandweerd. Als de gemeenteraad instemt met de plannen, dan starten de werkzaamheden voor het warmtenet in november met het bouwrijp maken voor de woningen in De Tuinen van Zandweerd.

Een groep bewoners uit Zandweerd denkt mee over een aardgasvrij Zandweerd. Jan Duisterwinkel, lid van het meedenkteam Zandweerd aardgasvrij: “Wat een goed bericht. Als de gemeenteraad positief besluit, kunnen we met de gemeente de volgende stappen zetten met het Slim Warmtenet Zandweerd. Het moet een duurzame, haalbare en betaalbare oplossing worden, om de woningen van onze wijk ‘aardgasvrij’ te maken.”

De mogelijkheid om het warmtenet gefaseerd uit te breiden is een belangrijke reden voor de provincie om het project te ondersteunen. Het project levert belangrijke kennis en leerpunten op voor andere wijken in Deventer en Overijssel die worden voorzien van warmtenetten. Bijzonder is dat in dit project warmte van relatief lage temperatuur (< 20 graden) wordt gebruikt. Die is op veel plaatsen in Nederland beschikbaar, en dus interessant voor verduurzaming.

Samenwerking

Slim Warmtenet Zandweerd is een project van de gemeente Deventer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, Ieder1 en de Stichting Eigen Bouw. Een groot deel van de huurwoningen in de wijk Zandweerd wordt de komende jaren vernieuwd of gerenoveerd, waardoor de kans ontstaat om op grote schaal te verduurzamen.

ELENA

De aanleg van het warmtenet is mede mogelijk gemaakt subsidie vanuit het ELENA programma uit. ELENA staat voor European Local ENergy Assistance (ELENA) en is een Europese subsidieregeling vanuit de Europese Investeringsbank voor het aanjagen van de verduurzamingsinvesteringen. De Overijsselse ELENA subsidie van € 2,9 miljoen heeft betrekking op het subsidiëren van de voorbereidingskosten om verduurzamingsinvesteringen in het maatschappelijk vastgoed, warmtenetten & geothermie en particuliere & sociale huisvesting in de provincie Overijssel te bevorderen.