Home Actueel Nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

29 oktober 2021

Nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

Voor zowel particuliere als zakelijke eigenaren van een asbestdak is er nu de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Met deze subsidieregeling wil de provincie eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de sanering van het dak inclusief de vervanging voor een nieuw energiebesparend dak.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Vervanging van asbestdaken draagt bij aan een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners. En als die asbestdaken worden vervangen door zonnepanelen, slaan we twee vliegen in één klap. Veiligheid en duurzaamheid. Ik ben trots op de koplopersrol die de provincie Overijssel heeft.”

 

Voorwaarden subsidie

De provincie heeft € 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich jaarlijks inschrijven voor deze subsidie.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
· Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2
· Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
· De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak
· Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen elektriciteitsverbruik

De maximale hoogte van de subsidie is € 5000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege congestieproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het netwerk.
Voor meer informatie: Subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’

 

Meer financiële mogelijkheden

Naast de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ werkt de provincie op dit moment ook aan een subsidieregeling voor geschakelde leidaken, een maatwerklening en een verzilverlening. De eerste is naar verwachting aan te vragen per 2022. De maatwerklening en de verzilverlening zullen aan het begin van 2022 via gemeenten aan te vragen zijn. Al deze financiële instrumenten worden mogelijk gemaakt door de € 6,25 miljoen die de Provinciale Staten heeft gereserveerd voor de aanpak van asbestdaken.

 

Urgentie

In 2019 werd een mogelijk asbestdakenverbod door de Eerste Kamer aangehouden. Dit was mede de oorzaak dat het aantal saneringen de afgelopen jaren terugliep. Gedeputeerde De Bree: “De problematiek van asbestdaken verdwijnt helaas niet vanzelf. Het blijft belangrijk om eigenaren aan te sporen hun dak te vervangen, ook als dit niet verplicht is. Saneren combineren met zonnepanelen op het nieuwe dak is een combinatie die voor dakeigenaren interessant is en ook nog iets oplevert.”

 

Overijssel vervult in de aanpak van asbestdaken al jaren een koplopersrol. Er zijn vele tools en initiatieven opgestart en ook haar kennis wordt regelmatig beschikbaar gesteld aan provincies,  gemeenten en aan de landelijke aanpak.