• Werkplaats Groen Gas

  Groen gas is een belangrijk deel van de Regionale Strategie Warmte. Er is overeenstemming over dat er meer geproduceerd moet worden. Hiervoor is het...

 • Onderzoek ‘Regional Energy Transition as Systemic Integration’ (RETSI)

  De energietransitie is op zichzelf al een grote uitdaging, maar kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire landbouw....

 • JustRES

  Het onderzoek JustRES probeert antwoord te geven op de vraag ‘Welke vormen van bestuur en burgerparticipatie kunnen zorgen voor een sociaal-ruimtelijk rechtvaardige regionale energiesystemen...

 • Overijssel Bespaart

  Overijssel Bespaart ontzorgt en stimuleert ondernemers in het nemen van energiebesparende maatregelen. Met hulp van een energiescan wordt het energieverbruik in kaart gebracht en...

 • Gemeentelijke positie in de warmtetransitie

  De warmtetransitie is in Nederland breed ingezet als een ambitieuze opgave gericht op het aardgasvrij maken van zo’n 7,8 miljoen woningen en 1 miljoen...

 • Programma Energie Koplopers Metaal

  Het programma bestaat uit 6 stappen/bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst vindt plaats bij een van de deelnemers op locatie. De organisatie van de bijeenkomsten en het...

 • De investering loont

  De investeringen die nodig zijn voor de energietransitie kunnen per gemeente, wijk en per woning behoorlijk verschillen. Politiek is het uitgangspunt dat energietransitie zowel...

 • Inclusieve energietransitie in Overijssel

  Een belangrijk deel van de energietransitie in de gebouwde omgeving vindt plaats op wijkniveau. In het Klimaatakkoord staat dat de gemeenten in Nederland in...