• Werkplaats Groen Gas

  Groen gas is een belangrijk deel van de Regionale Strategie Warmte. Er is overeenstemming over dat er meer geproduceerd moet worden. Hiervoor is het...

 • JustRES

  Het onderzoek JustRES probeert antwoord te geven op de vraag ‘Welke vormen van bestuur en burgerparticipatie kunnen zorgen voor een sociaal-ruimtelijk rechtvaardige regionale energiesystemen...

 • Overijssel Bespaart

  Overijssel Bespaart ontzorgt en stimuleert ondernemers in het nemen van energiebesparende maatregelen. Met hulp van een energiescan wordt het energieverbruik in kaart gebracht en...

 • Gemeentelijke positie in de warmtetransitie

  De warmtetransitie is in Nederland breed ingezet als een ambitieuze opgave gericht op het aardgasvrij maken van zo’n 7,8 miljoen woningen en 1 miljoen...

 • Programma Energie Koplopers Metaal

  Het programma bestaat uit 6 stappen/bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst vindt plaats bij een van de deelnemers op locatie. De organisatie van de bijeenkomsten en het...

 • De investering loont

  De investeringen die nodig zijn voor de energietransitie kunnen per gemeente, wijk en per woning behoorlijk verschillen. Politiek is het uitgangspunt dat energietransitie zowel...

 • De organisatiekracht van een bedrijventerrein

  ‘Kom je niet verder dan een paar keer per jaar samen een borrel drinken? Begin dan niet aan duurzaamheidsvraagstukken. Zorg eerst dat je de...

 • Inclusieve energietransitie in Overijssel

  Een belangrijk deel van de energietransitie in de gebouwde omgeving vindt plaats op wijkniveau. In het Klimaatakkoord staat dat de gemeenten in Nederland in...