Home Kennisplein Overijssel Bespaart

28 juni 2021

Overijssel Bespaart

Overijssel Bespaart

Overijssel Bespaart ontzorgt en stimuleert ondernemers in het nemen van energiebesparende maatregelen. Met hulp van een energiescan wordt het energieverbruik in kaart gebracht en is het inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen of moeten worden.

De scan die Overijssel Bespaart aanbiedt is de MKB Energy CheckUp. Een energiescan die geschikt is voor bedrijven in Overijssel met een elektriciteitsverbruik van minder dan 200.000 kWh en 75.000 m3 per jaar. MKB Energy CheckUp is geschikt voor kantoorpanden en bedrijfshallen in het midden- en kleinbedrijf én voor gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail. Lees meer over de MKB Energy CheckUp.

Vanaf 1 juli a.s. geldt voor veel bedrijven de Informatieplicht Energiebesparing. Via Overijssel Bespaart kunt u het gehele proces van A tot Z laten verzorgen. Hiervoor heeft u geen E-herkenning nodig! Hiervoor betaal je via Overijssel Bespaart slechts €425,- excl. BTW  in plaats van €649,- excl. BTW. Lees meer over de informatieplicht. Overijssel Bespaart ondersteunt daarnaast ondernemers bij het aanvragen van de geld-terug actie van Provincie Overijssel. Zo kunnen ondernemers tot €2500 terug krijgen op hun energiebesparende investeringen.

Wanneer ondernemers een energiescan laten uitvoeren door een junior adviseur en energiebesparende maatregelen nemen, kunnen zij hun eigen bijdrage (€75) terugvragen en is de scan gratis! Lees meer over de geld-terug actie. Lees hier meer over Overijssel Bespaart.

 

Gemeenten en Overijssel Bespaart

Als gemeente heb je belang bij een duurzaam bedrijfsleven en daarom wil je ondernemers stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Met Overijssel Bespaart kun je ondernemers ontzorgen, met ondersteuning van de provincie en ondernemersverenigingen. En hierdoor ondernemers helpen een waardevolle invulling te geven aan hun duurzaamheidsbeleid.

Meedoen betekent voor jou als gemeente dat vanuit Overijssel Bespaart ondernemers in jouw gemeente geïnformeerd zullen worden over energiebesparing en de voordelen die dit oplevert. Ondernemers die deelnemen krijgen inzicht in hun energieverbruik, worden attent gemaakt en ondersteund met het invullen de informatieplicht. Daarnaast zullen zij direct in contact gebracht worden met lokale installateurs die kunnen helpen met de verduurzaming van de onderneming.

Meedoen vraagt ook commitment vanuit de gemeentelijke kant, om aan te sluiten bij Overijssel Bespaart vraagt Overijssel Bespaart naast tijd een financiële bijdrage voor communicatie, organisatie van bijeenkomsten en workshops en nazorg. Een aantal gemeente zijn je al voor gegaan, hier zijn de eerste positieve ontwikkelingen zichtbaar. Wil je meer weten en kijken of het toepasbaar is in jouw gemeente neem dan contact op met Martin Kloet: kloet@vnoncw-mkb.nl.

Overijssel Bespaart wordt mogelijk gemaakt vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel. VNO-NCW Midden en MKB Midden werken samen met lokale ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeente, provincie en omgevingsdiensten aan energiebesparing bij het bedrijfsleven.