Home Kennisloket Aanbod Saxion

Aanbod Saxion

Saxion biedt mogelijkheden voor praktijkgerichte onderzoeksvragen op het gebied van energietransitie. Lectoraten van Saxion werken op diverse onderzoeksgebieden die gekoppeld zijn aan de energietransitie.

 

Onderzoeksgebied Circulaire Innovatie & Energietransitie 

Onderzoek binnen de Saxion lectoraten (=onderzoeksgroepen) van het zwaartepunt Circulaire Innovatie & Energietransitie gaat over duurzaam wonen, werken en leven. Het Kennisloket brengt vragen vanuit het netwerk verder met kennis vanuit deze lectoraten. Binnen het thema Energie kun je hierbij denken vragen op het gebied van bestuur, techniek, economie en sociale innovatie. Waar mogelijk leveren bachelor studenten een bijdrage aan onderzoeksprojecten, hetzij als afstudeerder, stagiair, minor-student of in het kader van speciale onderzoek-semesters (groepsopdrachten). 

 

Onderzoek door masterstudenten 

Bij de volgende (deeltijd)masteropleidingen kunnen onderzoeksvragen worden ingediend die zich lenen om te worden opgepakt door studenten die als professional al werkervaring hebben:

Voorbeelden van onderzoeken die de energietransitie helpen versnellen

Om je een beeld te geven op welke onderwerpen er al onderzoek is uitgevoerd laten we hieronder een paar praktijkvoorbeelden zien. Hoe pak je dit aan, welke resultaten wil je bereiken en wie eb je erbij nodig om te kunnen versnellen? Over dit soort vragen gaan we graag met jou in gesprek.

 

Beter aansluiten bij wensen bewoners

Om bewoners zo effectief mogelijk bij een overstap naar een warmtenet te kunnen betrekken en om te kunnen inspelen op hun behoeften, is het van groot belang te begrijpen wanneer bewoners een warmtenet accepteren en welke factoren daarin een rol spelen. In een brede studie naar perspectieven en motieven van bewoners heeft Saxion, samen met onderzoekers van TNO en KWR, die factoren in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn handelingsperspectieven opgesteld voor de verschillende categorieën factoren- die inspelen op socio-politieke acceptatie, acceptatie van het proces, en acceptatie van het product warmtenet.

 

De handelingsperspectieven worden getest in de wijk Kerschoten in Apeldoorn en met de resultaten daarvan kan in het transitieproces naar een warmtenet beter worden aangesloten bij de wensen en beleving van de bewoners. Lees hier meer over in het artikel dat wij hierover op de website plaatsten.

 

Stappenplan naar een Smart Grid

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Saxion een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling en toepassing van Smart Grids (of ‘energyhubs’) op bedrijventerreinen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een concreet stappenplan voor -ondermeer- overheden en energiecoöperaties dat erop gericht om in meerdere rondes opties af te wegen en beslissingen te nemen. Een stappenplan gericht op het ontwikkelen van smart-grids (hubs) vraagt echter wel om specifieke kennis, ervaring en tooling en moet altijd als een leidraad worden gezien. Ook blijkt dat veel voorbereidende onderzoeken moeten worden gedaan (nieuwe samenwerkingsvormen en ontzorging) en veel afstemming nodig is willen er enige stappen kunnen worden gezet. Bovendien zullen er in bepaalde mate cyclische elementen in zitten, waardoor er soms twee stappen vooruit worden gezet en dan weer een achteruit. Kortom, maatwerk is vereist, zoals is gebleken bij bedrijventerrein A1 te Deventer dat als casus voor dit onderzoek heeft gediend. Zie ook: De investering loont.

 

In een recent gestart onderzoek pakt Saxion technische, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken op vanuit verschillende onderzoekgroepen, bijvoorbeeld de mogelijkheden voor sturing op behalen van gemeentelijke doelstellingen met energy hubs op bedrijventerreinen.

Benutting kansen biogas

In landelijk gebied is heeft biogas de potentie een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. Onderzoek laat zien dat aardgasbranders relatief eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor biogas. Saxion heeft in Overijssel enkele onderzoeken uitgevoerd naar kansen voor mestvergisting. In het project NOABER, hebben melkveehouders uit twee energiecoöperaties, brancheorganisatie BEON, energieadviesbureau CCS en hogeschool Saxion samen gekeken hoe met biogashubs de businesscase verbeterd kan worden.

 

De maatschappelijke baten van mestvergisting door vermeden methaan- en ammoniakschade blijken ruim op te wegen tegen de uitgekeerde subsidies. Coöperatie IJskoud in Noord Deurningen en Noaber Energie in Oxe laten in de praktijk zien welke potentie biogas heeft. Voor Staphorst hebben studenten de mogelijkheid van een rendabele businesscase laten zien en een vervolgonderzoek wordt binnenkort opgestart. Hier is de gemeente initiator omdat zij voor zichzelf een (regie)rol ziet in het faciliteren van de ontwikkeling van deze lokale ‘biogashub’.

 

Keuze marktmodel warmtenet

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Saxion een ‘argumentatieschema keuze marktmodellen warmtenet’ ontwikkeld. Voor veel gemeenten blijkt het lastig om te bepalen welke samenwerkingsvorm met warmte(net)bedrijven, warmteproducenten en -leveranciers het meest passend is bij de lokale situatie, bestuurlijke wensen en de wettelijke eisen die in de toekomst (Wet collectieve warmtevoorziening) gesteld zullen worden. De lokale geaardheid van een warmtenet en het hoge aandeel van de transportkosten laten immers veelal geen ruimte voor concurrentie. In het argumentatieschema wordt zowel gekeken naar fysieke factoren als naar economische, bestuurlijke en omgevingsfactoren.

 

Een digitale wijkkaart helpt gemeentes versnellen met de verduurzaming

De energietransitie is complex en het behalen van de doelen is voor menige gemeente een megaklus. Complete wijken moeten worden gerenoveerd en van het aardgas worden afgehaald. Dit vraagt om een gestructureerd proces dat de kennistellingen ROC van Twente, Saxion Hogeschool en Universiteit Twente willen verbeteren door wijken digitaal in kaart te brengen. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving gaat niet van de een op de andere dag, er is nog veel te doen voordat we onze gestelde doelen kunnen behalen. In vrijwel iedere wijk in Nederland moet wel iets gebeuren. Hierbij wordt snel gedacht aan alleen isoleren en het plaatsen van warmtepompen. Maar ook onder de grond moeten hier zaken voor aangepast worden. Lees meer over het digitaal in kaar brengen van een wijk via dit artikel:
Een digitale wijkkaart helpt gemeentes versnellen met de verduurzaming

 

Heb jij ook een vraag? Vul dan onderstaand formulier in. We komen graag met jou in contact om je te helpen bij het versnellen van de energietransitie.

 

Kennisloket aanvraagformulier