Home Kennisplein Lunchen met Nieuwe Energie

Lunchen met Nieuwe Energie

Het Supportteam van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand( voor deze keer bij uitzondering de derde) gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

De omgevingsdienst

Op 9 november gaan we Lunchen met Rick Knol, beleidsadviseur/projectleider en Stijn van Werven, adviseur energiebesparing en ruimtelijke ordening. Beiden zijn werkzaam bij de Omgevingsdienst Twente. Hier wordt gewerkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. In opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel worden taken uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Tijdens de lunch worden we eerst bijgepraat dor Rick die zich, in het kader van energie en duurzaamheid, bezig houdt met het aanvragen van de Specifiek Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht. Deze uitkering dient om het cluster energie van de Omgevingsdienst Twente te versterken en een basis te leggen voor structurele inzet. Ook zal hij de actuele status van het VTH-stelsel, in combinatie met het beleid binnen de regio Twente, toelichten.

Daarna zal Stijn ons meenemen in de dagelijkse praktijk een de uitvoering van het project VUE (Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht en Informatieplicht). Dit project activeert zo veel mogelijk bedrijven om zich melden in het kader van de Informatieplicht. Daarnaast wordt op locatie gecontroleerd, op basis van deze meldingen, of bedrijven voldoen aan de energiebesparingsplicht.

 

PROGRAMMA

12.00: Welkom door Jesse Zwiers, Coördinator Supportteam
12.10: Rick Knol en Stijn van Werven: Handhaving Omgevingsdienst
12:40: Vragen en discussie
13.00: Einde

Het Supportteam Energie-innovatie helpt je verder!

Overijsselse ondernemers, overheden en andere organisaties die eigenaar of partner (willen) zijn van initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie: het Supportteam helpt jullie door innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie van alle kanten goed te bekijken!

Kijk voor meer info op onze themapagina!