Home ELENA Programma Overijssel

ELENA programma ‘Energy Projects in Large Cities in Overijssel’ succesvol afgerond!

‘Samen met de 5 grote gemeenten in Overijssel heeft de provincie Overijssel de afgelopen jaren met succes het ELENA programma ‘Energy Projects in Large Cities in Overijssel’ uitgevoerd. Eind  februari is dit programma succesvol afgerond. Het resultaat is dat € 53,25 miljoen aan verduurzamingsinvesteringen in Overijssel zijn versneld. Dit heeft bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen van de provincie.

 

ELENA staat voor European Local ENergy Assistance en is een subsidieregeling vanuit de Europese Investeringsbank voor het aanjagen van de verduurzamingsinvesteringen. Vanuit ELENA is door de provincie Overijssel samen met gemeente Almelo, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede € 2,4 miljoen aan middelen ingezet om drempels voor verduurzamingsinvesteringen in de provincie te overbruggen. Investeringen zijn onder meer ingezet voor het verduurzamen van publieke gebouwen in diverse gemeenten, aanleg warmtenet Enschede, ontwikkeling geothermie in Zwolle, ontwikkeling Slim Warmtenet Zandweerd en Zon-op-daken programma Overijssel.

 

Zon op daken programma Overijssel

Openbare LED verlichting Almelo

Ontwikkeling Slim Warmtenet Zandweerd (Deventer)

Ontwikkeling geothermie Zwolle

Warmtebaan Enschede

Renovatie & verduurzaming zwembad Hengelo

 

 

Wij bedanken de partners en alle partijen voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren! Op naar een energieneutraal Overijssel in 2050!

 

 

 

Met vriendelijke groet,

ELENA projectteam Provincie Overijssel

 

Frank Jansen

Peter de Jong

Partners