Home ELENA-programma Overijssel

ELENA-programma ‘Energy Projects in Large Cities in Overijssel’ succesvol afgerond!

Samen met de vijf grote gemeenten in Overijssel heeft de provincie Overijssel de afgelopen jaren met succes het ELENA-programma ‘Energy Projects in Large Cities in Overijssel’ uitgevoerd. Eind februari 2022 is dit programma succesvol afgerond. Het resultaat is dat € 53,25 miljoen aan verduurzamingsinvesteringen in Overijssel zijn versneld. Dit heeft bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen van de provincie.

 

ELENA staat voor European Local ENergy Assistance en is een subsidieregeling vanuit de Europese Investeringsbank voor het aanjagen van de verduurzamingsinvesteringen. Vanuit ELENA is door de provincie Overijssel samen met de gemeenten Almelo, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede 2,4 miljoen euro aan middelen ingezet om drempels voor verduurzamingsinvesteringen in de provincie te overbruggen. Investeringen zijn onder meer ingezet voor het verduurzamen van publieke gebouwen in diverse gemeenten, de aanleg van een warmtenet in Enschede, ontwikkeling van geothermie in Zwolle, ontwikkeling van een Slim Warmtenet Zandweerd en het Zon-op-daken programma Overijssel.

 

Zon op daken programma Overijssel

Openbare LED verlichting Almelo

Ontwikkeling Slim Warmtenet Zandweerd (Deventer)

Ontwikkeling geothermie Zwolle

Warmtebaan Enschede

Renovatie & verduurzaming zwembad Hengelo

 

 

Wij bedanken de partners en alle partijen voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren! Op naar een energieneutraal Overijssel in 2050!

 

 

Met vriendelijke groet,

ELENA-projectteam provincie Overijssel

 

Frank Jansen

Peter de Jong

Ben je op zoek naar lopende subsidies voor verduurzaming? Kijk dan op de pagina Investeren om te besparen.

Partners