Home Actueel Grolsch zet met warmte van Twence een flinke stap naar CO2-neutraal

21 april 2020

Grolsch zet met warmte van Twence een flinke stap naar CO2-neutraal

Afvalverwerker Twence gaat warmte, opgewekt uit biomassa, leveren aan bierbrouwerij Grolsch in Enschede. Hiermee reduceert Grolsch vanaf 2022 de CO2 emissie met 72% (5500 ton) per jaar. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 uitstoot van zo’n 1800 huishoudens gemiddeld per jaar. Door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence zet Grolsch een belangrijke stap naar een CO2- neutrale bierbrouwerij. Bovendien leveren beide bedrijven daarmee een positieve bijdrage aan de energietransitie in Overijssel.

Energieneutrale brouwerij

Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO2 emissies. De duurzame warmtelevering van Twence past goed binnen de ambitie van Grolsch om in 2025 een volledig CO2– en energieneutrale brouwerij te zijn. Twence levert de warmte aan Grolsch via een ondergrondse leiding die in 2021 wordt aangelegd. Medio 2022 kan Grolsch gebruik gaan maken van de warmte van Twence.

Krachten bundelen en doorzetten

De realisatie van de warmtelevering komt tot stand in samenwerking met de provincie Overijssel en gemeente Enschede. Gedeputeerde Tijs de Bree heeft veel waardering voor de gezamenlijke aanpak. “De realisatie van warmtenetten is niet eenvoudig en vraagt heel veel doorzettingsvermogen. Twence en Grolsch hebben deze wilskracht laten zien en besparen zo enorm veel energie en CO2 uitstoot. Een fantastische bijdrage om het aardgasverbruik in Overijssel terug te dringen. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijven met restwarmte of een warmtevraag. In Twente is door de industriële bedrijvigheid veel potentie voor het benutten van restwarmte. In plaats van deze restwarmte doelloos weg te laten lopen in de lucht, krijgt ze nu een nuttige en duurzame toepassing.” Niels van den Berg, wethouder duurzaamheid gemeente Enschede juicht deze ontwikkeling uiteraard van harte toe. “Twee grote, belangrijke partners die hun krachten bundelen op weg naar een CO2-neutrale toekomst. Zij laten zien hoe ze door het gebruik van restwarmte efficiënt aan onze klimaatdoelen bijdragen. Een mooi resultaat waarop we in Enschede vanzelfsprekend trots zijn!”

Warmte voor industriële processen en verwarming

Met een warmtelevering van Twence kan Grolsch meer energie inzetten voor de industriële processen van de bierbrouwerij. De warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Dat betekent een flinke reductie van het aardgasverbruik én de CO2-uitstoot. Op 1 januari 2020 schakelde Grolsch al over op 100% groene elektriciteit en reduceerde de CO2 emissie met 6.700 ton.

Uitdagende ambitie

Andrei Haret, General Manager Grolsch: “Enkele jaren geleden hebben wij ons zelf de enorm uitdagende ambitie gesteld om in 2025 een volledig CO2 neutrale brouwerij te hebben. De samenwerking met Twence is bijzonder intensief en we versterken elkaar met ons vakmanschap. Hierdoor zijn wij in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van warmte uit onze gasgestookte ketels naar warmte van Twence dat volledig duurzaam is opgewekt.”

Regionale energietransitie

Gerichte samenwerking tussen de partners is van belang om de regionale energietransitie te realiseren. Marc Kapteijn, directeur Twence: “Warm water van Twence is goed inzetbaar voor industriële proceswarmte en verwarming van gebouwen. De warmte produceren wij uit biomassa en is daarmee volledig groen opgewekt. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt. Samen met Grolsch leveren we een bijdrage aan een volledig CO2-neutrale omgeving en zetten we een volgende stap in de regionale bedrijfsverduurzaming.”