Home Actueel De energietransitie is van en voor ons allemaal

13 januari 2021

De energietransitie is van en voor ons allemaal

Nieuwe normaal in relatie tot de afname van de CO2-uitstoot

Het startteam Energie innovaties is op 13 januari gestart met kennisdelen op actuele thema’s onder de naam ‘Lunchen met Nieuwe Energie’. In de eerste Lunchsessie sprak Jeike Wallinga, lector Energietransitie bij Windesheim, over “Het nieuwe normaal in relatie tot de afname van de CO2-uitstoot”.

Met een multidisciplinair team werkt Wallinga aan de energietransitie met een multidisciplinaire aanpak. Het is van groot belang dat we niet de CO2-uitstoot niet meer laten toenemen en wel laten afnemen. Wallinga wil hier met haar Lectoraat een positieve bijdrage aan leveren, op een aantal aandachtsgebieden. Met haar presentatie legde ze uit hoe.

De energietransitie is niet alleen een technische uitdaging, maar een samenspel van veel zaken die bij elkaar komen. Het thema is erg breed, waarbij het lectoraat zich met name richt op de gebouwde omgeving waar veel energie gebruikt wordt. Je kunt hierbij denken aan besparen, uitwisselen van vraag en aanbod van energie en andere technische zaken. Samenwerking tussen allerlei partijen en onderdelen is daarbij erg belangrijk.

 

Techniek

Daarnaast is ook de technische kennis een aandachtsgebied. Zodra er maatregelen genomen worden voor het implementeren van nieuwe technologieën zoals b.v. warmtepompen, moeten ook de vakkrachten beschikbaar zijn om deze ontwikkelingen te kunnen bedienen met onderhoud en ook door-ontwikkeling.

Met drie onderzoeks- en ontwikkelgebieden draagt het lectoraat bij aan de energietransitie, met als doel om samen concreet een stap verder te komen. En dit op verschillende schaalniveaus, van klein tot groot. Van stagiairs tot grote onderzoeken voor consortia van bedrijven onder leiding van een lector.

Prioriteiten

Op de afsluitende vraag aan Wallinga, waar volgens haar de prioriteiten liggen voor haar thema zegt ze: “We moeten elkaar opzoeken. Wat we op korte termijn kunnen oppakken moeten we echt doen en zorgen dat we slimme stappen maken. Parallel daaraan is het goed om een doorkijk naar 2030 en 2050 te hebben, maar we moeten oppassen dat we in de discussie over de toekomst en wat er moet gebeuren niet vergeten om ook echt nu te doen. We hebben maar een paar jaar de tijd om echt wat te doen en de dalende lijn ook bij de doelen van het klimaatakkoord uit te laten komen.

 

Voor meer vragen over de bijdrage die het lectoraat zou kunnen leveren aan jouw vraagstuk kun je contact opnemen met Jeike Wallinga, email j.wallinga@windesheim.nl

 

Lees ook het artikel over Jeike Wallinga, dat we eerder publiceerden naar aanleiding van haar lectorale rede op .

Volgende maand: Groene waterstof

Op 10 februari vindt de volgende ‘Lunchen met Nieuwe Energie’ plaats en laten we ons bijpraten over Groene waterstof door Fenna van de Watering, doctor in de scheikunde en werkzaam als waterstofexpert bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Het Startteam nodigt je ook hiervoor uit om deel te nemen. Meld je aan via de uitnodiging.