Home Actueel Afvalwater zuiveren met stroom van 1500 zonnepanelen

9 oktober 2020

Afvalwater zuiveren met stroom van 1500 zonnepanelen

Waterschap WDOD wil in 2025 energieneutraal zijn

De rioolwaterzuivering bij Genemuiden draait over enige tijd grotendeels op zonne-energie. Daarvoor wordt op het terrein een zonnepaneelinstallatie aangelegd in opdracht van onze alliantiepartner Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft ingestemd in met de plannen. Door de plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties ontstaat een groeiende productie van groene stroom. Het draagt sterk bij aan het streven van het waterschap om in 2025 energieneutraal te zijn.

 

Stroomopwekking

De terugverdientijd ligt naar verwachting tussen de 10 en 13 jaar. De gebruiksduur van de zonnepanelen bedraagt tenminste 25 jaar. Het Waterschap kijkt hierbij niet alleen naar de zon. Ook het participeren in lokale windprojecten, eigen slibvergisting en productie van biogas levert ons duurzame stroom op.

 

WDODelta is begonnen met het inventariseren van welke eigen locaties in aanmerking komen voor zonnepanelen. Hieruit blijkt dat de terreinen van rioolwaterzuiveringen verreweg het grootste aandeel in stroomopwekking kunnen leveren. Daarom plaatsen ze de komende jaren op acht rioolwaterzuiveringen panelen in grondopstelling. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om de rioolwaterzuiveringsinstallaties voor een groot deel op ‘eigen zonnekracht’ te laten draaien.’’

 

Stimulering Duurzame Energieproductie

De vergunning wordt aangevraagd voor een zonnepark van circa 1500 panelen, op in totaal 0,6 hectare. Met dit aantal panelen kan ongeveer 500.000 kWh per jaar  opgewekt worden. Hiermee voorzien deze panelen voor ongeveer de helft in de totale jaarlijkse energiebehoefte van de RWZI Genemuiden. Met de verstrekte vergunning kan in december via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie subsidie worden aangevraagd en zal de plaatsing waarschijnlijk in de eerste helft van 2022 geschieden.

 

De afgelopen maanden is de realisatie van de zonneprojecten aanbesteed en het werk is gegund aan Zonnegilde uit Kampen. Binnen dit contract hebben zij opdracht gekregen voor realisatie van de zonnevelden op de RWZI’s Vollenhove, Smilde en Beilen. Deze installaties moeten eind dit jaar opgeleverd worden. Na deze drie locaties volgen komend jaar de RWZI’s Zwolle, Kampen en Meppel. Dan volgen Genemuiden en de tweede in Zwolle. Het plan is om na deze eerste acht locaties ook andere rioolwaterzuiveringen van zonnepanelen te voorzien.

 

Afvalwater zuiveren

In het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) staan 16 zuiveringsinstallaties. Die maken dag en nacht het afvalwater schoon. Via mechanische zuivering worden grove delen uit het water gehaald zoals hout, plastic, poep, wc-papier, doekjes en bladeren om apart te verwerken. Dan gaat het water naar een voorbezinkbak. Daar krijgen kleinere deeltjes, zoals zand, steentjes en etensresten, de tijd om naar de bodem te zakken.

 

Na de mechanische zuivering gaat het water naar de beluchtingstank voor een biologische zuivering met bacteriën. Dan gaat het water naar de nabezinktank. Daar gebeurt hetzelfde als in de voorbezinkbak. Het water komt tot rust en de slibvlokken (bacteriën) zakken naar de bodem. Een deel van dit slib wordt verwerkt tot mest. Hierna kan het gezuiverde water worden geloosd in sloten, meren en andere wateren.