Home Kennisplein Kansen en uitdagingen van zon-op-bedrijfsdaken

22 maart 2023

Kansen en uitdagingen van zon-op-bedrijfsdaken

Tegen welke uitdagingen lopen organisaties aan bij hun overweging om te investeren in zonnepanelen op hun bedrijfsdak? Op 8 maart nam Johan Merks, adviseur energietransitie bij Sweco en adviseur bij het Versnellingsteam van de provincie Overijssel, ons mee in zowel de kansen als de uitdagingen van zon op dak. Zijn boodschap? Focus vooral op wat wél kan.

Waarom zon op dak?

Johan trapte af met een korte introductie over zon op (bedrijfs)daken. Hij legde uit waarom er veel aandacht is voor deze manier van energie opwekken. Zonnepanelen worden gezien als een ‘no regret’- maatregel. Eigenlijk heeft niemand er last van, dus waarom zouden we niet zoveel mogelijk daken volleggen?

Ook zijn er nog veel onbenutte daken in de provincie, die mogelijk wel geschikt zouden kunnen zijn. Als we al deze daken zouden bedekken met zonnepanelen, dan zouden we daarmee (in theorie) ruim een half miljoen Overijsselse huishoudens kunnen voorzien!

Analyse van opwek en gebruik

Nu vraag je je misschien af: als die potentie zo groot is, waarom leggen we al die onbenutte daken dan niet vol? Daarvoor gaf Johan verschillende redenen. De grootste uitdaging is netcongestie, ofwel de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Door deze overbelasting op het net is teruglevering voor nieuwe zonnedaken niet mogelijk. Dit geldt alleen voor grootverbruikersaansluitingen. Voor kleinverbruikers geldt dit niet. In dat geval mag er nog gesaldeerd worden, maar de salderingsregeling wordt wel afgebouwd vanaf 2025. (De vorige lunchsessie ging ook over netcongestie, lees hier meer). Een van de besproken oplossingen hiervoor is om de opgewekte elektriciteit direct lokaal te verbruiken.

Maar hoe organiseer je dit? Een gelijktijdigheidsanalyse, waarbij gekeken wordt naar de pieken in opwek en gebruik, geeft inzicht in hoeveel van de opgewekte elektriciteit je gelijktijdig kunt verbruiken. De genoemde voorbeelden maakten duidelijk dat de keuze per situatie verschillend is, maar zeker invloed heeft op de businesscase. Zo is het voor sommige bedrijven bijvoorbeeld voldoende om maar de helft van het dak vol te leggen.

Waarom beperkte realisatie van zon-op-dak?

Naast netcongestie noemde Johan nog meer uitdagingen die de realisatie van zon op dak belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan constructieve beperkingen: niet elk dak is immers sterk genoeg om panelen te dragen. Ook hebben bedrijven soms problemen met het verzekeren van hun zon-op-dak installatie. Meestal heeft dat te maken met brandveiligheid. Marktontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, beperkte beschikbaarheid van onderdelen en stijging in materiaalprijzen, spelen ook een rol. Daarbij heeft de stijging van de elektriciteitsprijzen ook invloed op de businesscase van zon-op-dak. Door deze stijging kan het voor bedrijven nu toch interessant zijn om zonnepanelen te overwegen.

Zoek naar innovatieve oplossingen

Voor elk van deze uitdagingen droeg Johan denkrichtingen en oplossingen aan. Bij constructieve beperkingen kun je bijvoorbeeld investeren in je gebouw. Tip van Johan: als je toch je isolatie en dakbedekking gaat vervangen, kijk dan meteen naar de mogelijkheden van zon-op-dak. Ook bestaan er tegenwoordig innovatieve onderconstructies, waardoor de panelen niet meer op het dak zelf rusten. Een andere mogelijkheid is om je legplan aan te passen (bijv. minder panelen, verder uit elkaar), maar dit kan een negatieve invloed hebben op je business case.

Er is vaak veel mogelijk door het gesprek aan te gaan en te zoeken naar innovatieve oplossingen. Johan’s advies was om breder te kijken en hulp te vragen. Mocht jouw dak bijvoorbeeld niet geschikt zijn, kijk dan eens naar solar carports.

Hulp nodig?

Loop jij ook tegen uitdagingen aan bij het realiseren van zon op dak? Neem contact op met het Versnellingsteam van de provincie Overijssel voor hulp en advies.

Ook handig: vanuit Nieuwe Energie Overijssel hebben wij een document opgesteld over uitdagingen van zon-op-dak projecten en de invloed op de business case. Hierin is ook een beslisboom opgenomen: een handige tool die bedrijven laat zien welke aanpassingen en kosten nodig zijn om een dak geschikt te maken. Hier lees je meer en vind je het document.

Zien we je bij de volgende Lunchen met Nieuwe Energie? Deze gaat over de CO2-markt!