Home Kennisplein Realisatie van zon-op-bedrijfsdaken: uitdagingen voor businesscase in kaart

20 maart 2023

Realisatie van zon-op-bedrijfsdaken: uitdagingen voor businesscase in kaart

De provincie Overijssel heeft stevige ambities voor zonne-energie. De realisatie van grootschalige zon-op-dak projecten blijft echter vaak nog achter. De provincie Overijssel heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken. Het onderzoek brengt de uitdagingen en bijbehorende kosten en opbrengsten in kaart. Met de resultaten kunnen lokale overheden en bedrijven vooraf een betere inschatting maken van de slagingskans van individuele zon-op-dak-projecten.

Uitdagingen zon-op-dak

De belangrijkste uitdagingen voor de realisatie van zon-op-dak zijn geanalyseerd voor dit onderzoek. Dak-gerelateerde problemen zijn een van de voornaamste redenen voor het niet doorgaan van grootschalige zon-op-dak projecten. Het dak is bijvoorbeeld ongeschikt, de dakconstructie is niet sterk genoeg of de installatie is niet verzekerbaar door onvoldoende brandveiligheid. Andere veelgenoemde belemmeringen zijn een onrendabele businesscase, aansluitproblemen en netcongestie.

Onderzoek in een notendop

Het rapport geeft een helder overzicht van de trends en ontwikkelingen van zon-op-bedrijfsdakprojecten. Daarnaast zijn een aantal business cases geanalyseerd op haalbaarheid, onderbouwd met actuele cijfers. Hiermee wordt duidelijk wat het effect is van bijvoorbeeld de elektriciteitsprijzen en kosten voor dakaanpassingen op de business case van zon-op-bedrijfsdaken. Lees hier het onderzoek.

 Het rapport beantwoordt twee onderzoeksvragen:

  • Is vooraf vast te stellen welke ontwikkelingen en daksituaties een grote impact hebben op de slagingskans van een zon-op-dak-project?
  • Wat is het effect hiervan op de businesscase van zon-op-dak (in cijfers)?

Beslisboom: dak wel of niet geschikt?

Tot slot is in de bijlage een handige beslisboom opgenomen. Door de beslisboom te volgen, wordt voor een organisatie duidelijk welke aanpassingen en kosten nodig zijn om een dak geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen.

Meer weten?

Neem contact op met Tess Ruiterkamp, coördinator Supportteam Energie-Innovatie door te mailen naar ht.ruiterkamp@overijssel.nl of bel 06 10740982.