Home Kennisplein Rouveen Kaasspecialisten verduurzaamt

26 januari 2021

Rouveen Kaasspecialisten verduurzaamt

Al meer dan honderd jaar is Rouveen Kaasspecialiteiten meester in het maken van kaas. Kaas in honderden soorten, smaken, kleuren, vormen, kort, lang of héél lang gerijpt, van verschillende melksoorten en met een ruime keuze aan ingrediënten.

In de ‘Kaasmakerij van de Toekomst’ wordt kaas geproduceerd volgens een methode die vervuiling, reinigingstijden, fysieke belasting en verlies van bijproducten minimaliseert. Een deel van het proces van kaasmaken is zelfs gerobotiseerd. In de gehele bedrijfsvoering wordt gestreefd naar duurzame oplossingen, zoals een warmteterugwinningsinstallatie en het hergebruik van water, bijproducten en afvalstoffen. Ook is het hele bedrijf voorzien van LED-verlichting en is er een schakelinstallatie gemaakt, zodat de verlichting niet onnodig aanstaat. Op het dak liggen 2.360 zonnepanelen die zorgen voor een totale stroomopbrengst van circa 545.000 kWh.

Koude en warmtepomp
Voor het produceren van de kaas is warm water van 80 °C, maar ook koud water van ongeveer 1,5 °C nodig. Om het gasverbruik te verminderen is geen CV-stoomketel en een koeling geplaatst, maar een koude en warmtepomp geïnstalleerd. Deze installatie kan warm én koud water produceren. De zoektocht naar deze installatie is drie jaar geleden al begonnen en past binnen de verduurzaming van het bedrijf. Er is gezocht naar de beste optie die nodig is voor het productieproces van melk naar kaas en de mogelijkheden die dit proces biedt. Rouveen Kaasspecialiteiten wil benadrukken dat bedrijven als uitgangspunt moeten nemen dat oplossingen voor elk bedrijf verschillen.

Plaatsing van de koude en warmtepomp

‘Onze nieuwe installatie stoot geen CO2, stikstof en stikstofoxiden uit en zorgt ervoor dat ons totale gasverbruik met 30% is verminderd,’ legt de manager technische zaken Jan Kin uit. Hij is er trots op dat Rouveen Kaasspecialiteiten de eerste industriële installatie in Nederland is die zowel kou als warmte opwekt en zelfs de eerste zuivelverwerker in de Benelux. Het management heeft voor deze installatie gekozen met het oog op de omliggende Natura2000 gebieden en de daarbij horende mogelijke grenswaarden aan uitstoot.

Tip voor andere ondernemers
Ook bij de bouw van het nieuwe kantoor, dat in 2020 in gebruik is genomen, is nagedacht over de mogelijkheden. ‘Het is belangrijk om vooraf te bepalen welke investering je wilt doen en met welke energiebronnen je wilt werken,’ aldus Jan Kin. Het resulteerde voor Rouveen Kaasspecialiteiten in een kantoor dat volledig is geïsoleerd, waardoor een warmtepomp van 10 KW voldoende is voor de verwarming en koeling van het pand. De belangrijkste duurzaamheidstip voor andere ondernemers: ‘Denk goed na over wat je nodig hebt om je bedrijf operationeel te krijgen en bedenk wat je in de toekomst wilt.’

Rouveen Gewoon Duurzaam
Rouveen Kaasspecialiteiten zet zich in voor een duurzamer proces, van koe tot kaas. Samen met andere zuivelverwerkers is een duurzaamheidsconvenant gesloten met doelen over het klimaat, dierenwelzijn, weidegang, biodiversiteit en milieu. Om dit te realiseren heeft de coöperatie een duurzaamheidsprogramma opgesteld voor haar 250 leden-veehouders: Rouveen Gewoon Duurzaam. Uniek is dat de coöperatie een bijna 100% vrijwillige deelname heeft. ‘Het laat zien dat ook de veehouders zich willen inzetten voor een duurzamere wereld,’ vertelt Marnix Korterink, coördinator Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Samen gezond
Een intern duurzaamheidsprogramma voor de medewerkers is ook onderdeel van de bedrijfsvoering. Onder de noemer Samen Gezond – Samen Sociaal – Samen Werken begeleidt een leefstijlcoach medewerkers bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld voorlichtingen over slapen (bij ploegendiensten), hulp bij een gezond gewicht en gratis fruit voor alle medewerkers in de fruitmaanden.

Elke vier jaar mogen de collega’s meedoen aan een preventief medisch onderzoek. Daarnaast wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd door het Trapperssysteem, waarin fietsen naar het werk beloond wordt met punten die omgezet kunnen worden in leuke cadeaus. Jan Kin: ‘Het werkt goed, we hebben in de afgelopen twee jaar de fietsenstalling al twee keer moeten uitbreiden.’

Handreiking Duurzame Bedrijven
Rouveen Kaasspecialisten is een van de voorbeelden die genoemd staan in de Handreiking Duurzame Bedrijven. Een handig overzicht van maatregelen om de verduurzamen, samengesteld door VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en de provincie Overijssel. Benieuwd naar alle maatregelen? Kijk hier.