Home Kennisplein Inkopen met impact

19 oktober 2022

Inkopen met impact

Het belang van een blijvend leefbare planeet en inclusievere samenleving krijgt steeds meer aandacht. Er zijn al veel labels die ons helpen een duurzame keuze te maken. Bedrijven maken duurzaamheid onderdeel van hun bedrijfsvoering die tot uiting komt in reclames, maar gaan ook verder zoals het behalen van een B-Corp certificaat.

Duurzaam inkopen is niet van inkopers alleen. Duurzame en sociale verandering door inkoop behalen we alleen als het door de hele organisatie wordt omarmd. Van ambitie tot inkoop en contractmanagement, in beleid en uitvoering. Bouwend Nederland wil de bouw- en infrasector stimuleren. Zij maken een ranking van duurzame aanbestedingen bij provincies en rijksdiensten. Een ander voorbeeld is het overzicht van het ministerie van I&W. Zij kijken naar de CO2-voetafdruk en het grondstoffengebruik van de totale inkoop van de Nederlandse overheid. En ook binnen de SDG’s is duurzaam inkopen een belangrijke pijler. Het bewustzijn dat met inkoop impact te behalen is, wordt steeds sterker.

Innovatiegericht inkopen

Ruimte voor innovatie in inkoop biedt ondernemers met vernieuwende, betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken een sprinkplank en is hiermee een belangrijke schakel bij het behalen van de maatschappelijke doelen. Het lopende project Start Up in Residence Energie-innovaties is zo’n innovatiegerichte inkoop. Samen met de opdrachtgevers Welbions, deltaWonen en gemeente Zwolle heeft provincie Overijssel in afstemming met Nieuwe Energie Overijssel een aantal vraagstukken in de markt gezet en ondernemers uitgedaagd met vernieuwende oplossingen te komen voor de energietransitie. Denk aan vraagstukken als verduurzaming jaren ’70-’80 woningen, opslag van energie, hoog rendement warmtepompen en sportvelden als zonnecollector. Elf oplossingen worden nu getest in de praktijk. Indien hier een positief resultaat behaald wordt, wordt de oplossing afgenomen en wordt ingezet op opschaling van de oplossing. Diverse stakeholders worden hierbij betrokken om acceptatie te vergroten en zo de marktintroductie te versnellen. Bij de opschaling ontstaat de impact.

 

Wat leren we hiervan voor duurzaam inkopen? Vanuit de opdrachtgever wordt er anders gekeken naar een vraagstuk of een oplossing dan vanuit een opdrachtnemer. Een van de geleerde lessen is dan ook om goed te investeren in elkaars kennis en belangen. Samen weet je meer en dat is nodig om het positieve verschil te maken. Een langetermijnvisie, proactieve normontwikkeling en ruimte voor dialoog zijn erg belangrijk. Een open houding is hierbij van groot belang. Ook zijn er tools beschikbaar om duurzaam in te kopen. Hierbij kun je denken aan de R-ladder en het beschikbaar zijn van hergebruik databanken zoals Duspot en Sgssearch. Bij innovatiegericht duurzaam inkopen is daarnaast extra tijd en geld nodig om bewust ruimte te bieden aan innovaties.

Meer weten?

Als je als organisatie (gemeente, provincie, woningcorporatie, bedrijf) aan de slag wilt met duurzaam inkopen zijn er verschillende tools beschikbaar die online goed vindbaar zijn. Wil je inspiratie opdoen? Kijk dan ook eens naar alle artikelen over het project Start Up in Residence Energie-innovaties. Of neem contact op met Janine Swaak (j.swaak@overijssel.nl).