Home Zoeken mkb nederland

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 35

Ontzorgingsprogramma MKB van start

De provincie Overijssel ontvangt de komende drie jaar subsidie van de Rijksoverheid om mkb’ers te helpen met het verduurzamen van hun bedrijfspand en/of proces. Kleine en micro-ondernemers met maximaal 50 fte en maximale omzet...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma-mkb-van-start/

Ontzorgingsprogramma MKB

Als deelnemer van het Ontzorgingsprogramma MKB krijg je gratis onafhankelijk advies en begeleiding van een deskundige om je bedrijf te verduurzamen. De energiescan en het budget voor het uitvoeren van de maatregelen vallen niet...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/mkb/

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) stopt 30 september

Met deze subsidie van de Rijksoverheid krijgen zij een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/svm-loopt-af/

Subsidie voor mkb’ers tot 30 september

Ben je MKB-ondernemer? Dan heb je nog tot 30 september 2022 de mogelijkheid om steun te krijgen van de overheid bij het verduurzamen van je bedrijf. Je kunt dus nog een kleine vier maanden...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/nieuwe-subsidie-voor-mkb-ondernemers-2/

Nieuwe subsidie voor mkb-ondernemers

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen zij subsidie aanvragen voor het inschakelen van een energieadviseur en voor ondersteuning...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/nieuwe-subsidie-voor-mkb-ondernemers/

React-EU voor Oost Nederland

Op 10 december 2020 hebben de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over Next Generation EU, het Covid-herstelfonds van de Europese Unie. In Nederland wordt een deel van het geld verdeeld via de lopende EFRO...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/react-eu-voor-oost-nederland/

Blog #6 Regionale Energiestrategie biedt kansen voor mkb

Nederland werkt aan de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame bronnen, zoals zon en wind. Dat gebeurt ook op regionaal niveau in een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin kunnen overheden, inwoners, bedrijven en...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/blog-item/blog-6-regionale-energiestrategie-biedt-kansen-voor-mkb/

MKB Energy Check-up

De MKB Energy Check Up is een online energiescan die mkb-ondernemers snel inzicht in energieverbruik geeft, adviseert over energiebesparingsmaatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn én voldoen aan de Wet Milieubeheer en eventuele financieringsmogelijkheden geeft....

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/mkb-energy-check-up/
1 2 3 5