Home Actueel Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) stopt 30 september

23 augustus 2023

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) stopt 30 september

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt mkb-ondernemers hun bedrijf te verduurzamen. Deze is tot 30 september beschikbaar.

Met deze subsidie van de Rijksoverheid krijgen zij een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen.

Waarvoor subsidie?

Het MKB krijgt middels deze regeling een vergoeding voor 80% van de kosten van:

  • een energieadvies voor de verduurzaming van uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering;
  • ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies.

Het energieadvies gaat over mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in het bedrijfspand en bedrijfsvoering. Ook de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan in het advies. Aanvragers krijgen subsidie voor de kosten gemaakt vanaf 1 april 2023 en heeft aangevraagd vóór 30 september 2023, 17:00 uur.

Meer weten?

Lees meer over de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze site staat ook een interview met een melkveehouder die deze regeling heeft benut. Toen een adviesbureau hem bij de aanschaf van zonnepanelen op de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) wees, liet hij ook een energiescan doen. Sindsdien ziet hij nog meer verduurzamingskansen.