Home Actueel Blog #6 Regionale Energiestrategie biedt kansen voor mkb

18 augustus 2020

Blog #6 Regionale Energiestrategie biedt kansen voor mkb

Door Margriet Bouma, vertegenwoordiger metaalsector cluster Bedrijven & Industrie

Nederland werkt aan de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame bronnen, zoals zon en wind. Dat gebeurt ook op regionaal niveau in een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin kunnen overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners samenwerken om die overstap te maken. De plannen daarin hebben ook gevolgen voor het mkb-bedrijfsleven en bieden kansen.

Wat is een RES?

In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Hierin staat onder andere dat Nederland de CO2-uitstoot sterk gaat verminderen. Op dit moment werken 30 energieregio’s hun plannen daarvoor uit in een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat bijvoorbeeld waar en hoe duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt en energie kan worden bespaard. Maar ook welke alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn in een regio, als wijken en gebouwen van het aardgas af gaan.

Mkb’ers zijn belangrijke gesprekspartners

Aan het formuleren van een RES wordt samengewerkt door maatschappelijke organisaties, overheden en inwoners en ook het bedrijfsleven is een beoogde partner. Zeker voor de uitvoering van al die op te stellen plannen is het bedrijfsleven waardevol. Mkb’ers hebben samen veel kennis en expertise. Denk aan ondernemers die bezig zijn met warmtenetten of grootschalige zon op bedrijfsdaken. Zij kunnen inhoudelijk meepraten en kennen de problemen en uitdagingen. Zij zijn echte deskundigen en dat maakt ze een onmisbare gesprekspartner.

Energietransitie biedt commerciële kansen

De RES’en zijn, zeker voor mkb’ers, vaak nog vrij abstract en gaan over een langere periode. Toch liggen er nu al kansen om aan te haken. Mkb-bedrijven zijn namelijk niet alleen maar verbruikers van energie. Ze hebben met hun duurzame technieken, halffabricaten en eindproducten ook de sleutel in handen die toegang geeft tot de maatschappelijke noodzakelijke transitie. Ze hebben een rol bij de aanleg van windmolen- en zonneparken en ze zijn betrokken bij innovaties op het gebied van waterstof en geothermie. Natuurlijk staat dit nog in de kinderschoenen, maar de ontwikkelingen gaan snel. Het is goed dat ze deze innovaties delen met bijvoorbeeld bestuurders. En daar is de RES uitermate geschikt voor.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Uiteindelijk heeft de overstap naar duurzame energiebronnen voor iedereen gevolgen. Ook voor het mbk. Bijvoorbeeld als bedrijfsdaken gebruikt gaan worden voor zonnepanelen. Of wanneer nieuwe bedrijven niet meer worden aangesloten op gas, zoals in de provincie Flevoland al het geval is. Ook als je als bedrijf niet aan tafel zit bij de RES’en, krijg je te maken met de gevolgen ervan. Alleen daarom is het al goed dat het bedrijfsleven betrokken is. Bijvoorbeeld via de diverse belangen- en brancheorganisaties, zoals Koninklijke Metaalunie, VNO-NCW, MKB-Nederland etc. Deze weten vaak wat er lokaal en regionaal speelt en behartigen de belangen van de ondernemers hierin. Uiteindelijk gaat het om: beschikbare, betrouwbare en betaalbare duurzame energie voor ondernemers. Een ruimtelijke inpassing van energie gerelateerde componenten die recht doet aan de behoeftes van ondernemers. En, niet geheel onbelangrijk: commerciële kansen van de energietransitie. Daarom is betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de Regionale Energiestrategie ontzettend belangrijk!

Margriet Bouma vertegenwoordigt de metaalsector in het cluster Bedrijven & Industrie van Nieuwe Energie Overijssel. Daarnaast is zij werkzaam als regiosecretaris bij de Koninklijke Metaalunie Overijssel en Noordelijk Flevoland.

Email: Bouma@metaalunie.nl
Mobiel: 06-53421498