Home Ieder dak een zonnedak Iederdakeenzonnedak – FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn dak sterk genoeg is?

Op zonnedakje kunt u zelf een eerste indruk krijgen van de geschiktheid van uw dak voor het plaatsen van zonnepanelen en wat deze investering mogelijk zal opleveren. Daarnaast kan een
constructeur een dakconstructieberekening uitvoeren om te kijken of het dak geschikt is voor de plaatsing van de installatie.

Hoe weet ik hoe groot mijn netaansluiting is?

De netbeheerder brengt de grootte van de netaansluiting in kaart. Op basis hiervan weet u of u een groot- of kleinverbruikaansluiting hebt. U heeft een grootverbruikaansluiting wanneer u een elektriciteitsaansluiting heeft met een vermogen groter dan 3 x 80 ampère. Als u hieronder zit, heeft u een kleinverbruikaansluiting. Daarnaast krijgt u wanneer u grootverbruiker bent een aparte factuur met netwerkkosten van de netbeheerder. Staan de netwerkkosten op de energiefactuur, dan bent u een kleinverbruiker.

Hoe kan ik mijn netaansluiting vergroten?

Het vergroten van de capaciteit van uw aansluiting noemen we ook wel verzwaren. Als u uw netaansluiting verzwaart, kunt u meer vermogen afnemen. Mocht uw hoofdmeter te weinig capaciteit hebben voor een zonne-installatie, dan dient u dus verzwaring aan te vragen bij uw netbeheerder.

Hoe weet ik wie mijn netbeheerder is?

In het eancodeboek ziet u wie uw netbeheerder is door uw postcode en huisnummer in te vullen.

Wat kost beheer en onderhoud van zonnepanelen per jaar?

Als u het onderhoud laat uitvoeren door een externe partij, kost dit rond de € 2 tot 5,- per zonnepaneel, afhankelijk van het aantal panelen en de onderliggende dienstverlening. Vraag uw installateur naar de mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

Wat moet ik doen nadat mijn zonnepanelen zijn geplaatst op mijn dak?

Wanneer de zonnepanelen op uw dak zijn geplaatst, kunt u genieten van de energie die ze opleveren! Om het optimale rendement uit uw panelen te halen, is het belangrijk de panelen goed te onderhouden. Zij kunnen dan namelijk minimaal 25 jaar meegaan. U kunt eventueel middels een monitoringsapplicatie uw verbruiks- en opwekdata gebruiken voor verder inzicht en verduurzaming!

Wat leveren zonnepanelen voor mij op?

Naast dat u op een duurzame manier energie opwekt, bespaart u ook op uw energiekosten. Doordat de terugverdientijd van zonnepanelen steeds korter wordt, heeft u na zo’n tien jaar nog circa vijftien jaar gratis energie. De zonnecalculator geeft een indicatie van hoe rendabel zonnepanelen zijn voor uw onderneming. Daarnaast hebben zonnepanelen nog meer voordelen.

Zijn er mogelijkheden voor subsidie wanneer ik zonnepanelen aanschaf?

De mogelijkheden voor subsidie hangen af van het type verbruiksaansluiting. Wanneer u kleinverbruiker bent, vindt u op de energiesubsidiewijzer waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Let daarnaast op de volgende mogelijke subsidies:

  • De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare (duurzame) energie binnen een postcoderoosgebied. De panelen hoeven dus niet op uw dak te liggen.
  • Wanneer uw PV-systeem groter is dan 25 kWp piekvermogen komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek(EIA) en mogelijk ook voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hiervoor moet u wel winst maken.
  • U kunt aanspraak maken op de Vamil, waarmee u liquiditeit- en rentevoordeel kunt krijgen.
  • Met de salderingsregeling kan opgewekte kWh van de rekening worden afgetrokken.
  • Mogelijk kunt u ook btw over de kosten terugvragen. Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%.
  • Wanneer u grootverbruiker bent, kunt u aanspraak maken op de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). De SDE++ is een subsidie bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren.

Wat is de SDE++ en hoe kan ik deze krijgen?

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is een subsidie bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. Wanneer u grootverbruiker bent, kunt u hierop aanspraak maken.

Momenteel is er een schaarste in de teruglevercapaciteit op het stroomnet op verschillende plekken in Nederland. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat u toestemming van de netbeheerder krijgt in deze gebieden met schaarste op het energienet. Daarom is een positieve transportindicatie van de netbeheerder nodig op alle locaties in Nederland. Deze geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op uw locatie. Vraag de transportindicatie aan bij uw netbeheerder, bijvoorbeeld bij Liander of Enexis. Daarnaast moet netcapaciteit worden gereserveerd. Dit doet u ook bij uw netbeheerder. Vervolgens meldt u de installatie aan op CertiQ.

Hoe onderhoud ik mijn zonnepanelen?

Om het optimale rendement uit uw panelen te halen, is het belangrijk de panelen goed te onderhouden. Zij kunnen dan namelijk minimaal 25 jaar meegaan.

Wanneer u de zonnepanelen zelf financiert, regelt u zelf dit onderhoud. Wanneer de panelen makkelijk te bereiken zijn, kunt u ze zelf schoonmaken met een zachte bezem en water. Wel is het aan te raden de panelen te laten reinigen door een externe partij wanneer het rendement afneemt door vervuiling. Hoe vaak dit moet gebeuren is afhankelijk van uw situatie en de vervuiling van de panelen.

Een afweging hierbij kan zijn dat u de schoonmaakkosten terugverdient met het plusrendement na het schoonmaken. U kunt het jaarlijkse onderhoud en beheer ook uitbesteden aan de installateur van de installatie. Afhankelijk van de afspraken kan deze de installatie optimaal werkend en schoon houden (en middels rapportages naar u terugkoppelen). Vraag de installateur naar de mogelijkheden.

Wat zijn mogelijkheden voor financiering van de zonnepanelen?

Voor de financiering van de panelen zijn verschillende mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen de panelen te kopen of ze te huren en de investering aan een andere partij over te laten.

Wanneer u zelf investeert, financiert u de zonne-installatie met uw eigen middelen. Het is een investering, maar de panelen zijn dan wel uw eigendom. U kunt ervoor kiezen om het jaarlijkse onderhoud en beheer van de installatie zelf te doen of een onderhoudscontract te sluiten met de installateur. Wat betreft de financiering zijn verschillende mogelijkheden. Naast dat u zelf de panelen in één keer betaalt, kunt u ook een lening aanvragen bij de bank of bij de gemeente. Vraag hiervoor uw lokale gemeente naar de mogelijkheden. Ook is crowdfunding een mogelijkheid, een voorbeeld hiervan is zonnepanelendelen.

Daarnaast kunt u ook kiezen voor dakverhuur of een huur/koop constructie. In dit geval doet een externe partij de investering voor u. U betaalt maandelijks een bepaald bedrag en de externe partij voert de installatie en het jaarlijkse onderhoud en beheer uit. In het geval van een huur/koop constructie zijn de panelen na een bepaald aantal jaar van u, in het geval van dakverhuur verhuurt u slechts uw dak. Wel is het uiteindelijke totaalbedrag in het geval van het huren van panelen hoger.

Kan ik mijn dak beschikbaar stellen aan een lokale stichting of energiecooperatie?

Het is mogelijk om u dak beschikbaar te stellen aan de lokaal energie-initiatief. In veel gevallen huren zij dan uw dak op basis van een opstalovereenkomst, en beleggen deze dan met panelen op basis van een Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) of Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Wilt u weten welke coöperaties of stichtingen zich bij uw in de buurt bevinden? Kijk dan hier.

Wie kan mij op een onafhankelijke manier begeleiden in het proces?

Er zijn verschillende onafhankelijke partijen die trajectbegeleiding bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn PM Energie , QING Groep  .Andere adviseurs kunt u vinden via bijvoorbeeld https://www.fitourfuture.com/ of Centraal register techniek. Zij nemen het traject voor u uit handen zonder verbonden te zijn aan bepaalde leveranciers. Hierdoor wordt u ontzorgd in het proces en krijgt u een advies wat aansluit bij uw behoefte.

Moet ik een verzekering regelen voor mijn zonnepanelen?

Wanneer u eigenaar bent van de installatie, dan bent u hier zelf verantwoordelijk voor en is een verzekering aan te raden. Steeds meer verzekeraars maken het mogelijk om zonnepanelen te verzekeren. Dit kan worden gedaan middels een opstal- of inboedelverzekering, afhankelijk van het feit of degene die de PV-installatie aanschaft ook de huis- of pandeigenaar is. Daarnaast zijn er ook steeds meer verzekeraars die een specifieke dekking bieden voor zonnepanelen, waarbij ook opbrengstverliezen na schade meeverzekerd zijn.

Wel stellen sommige verzekeraars specifieke voorwaarden om PV-installaties en de gebouwen goed te kunnen verzekeren. Voordat er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen is het verstandig om u vooraf bij een verzekeringsadviseur te informeren over de voorwaarden en preventie-eisen. Onderstaande brochure zet voor u alle punten van aandacht op een rijtje.

Brochure zonnepanelen verzekeraars

Ik huur het pand. Kan ik dan gebruik maken van zonnepanelen?

Een huurder mag volgens de wet (artikel 7:215, lid 1 BW) wijzigingen aan het gehuurde aanbrengen als deze bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Hij mag dit zelfs zonder toestemming van de verhuurder, maar de verhuurder kan in zo’n geval wel verwijdering vorderen. De verhuurder moet daarbij uiteraard wel aantonen dat hij schade lijdt, bijvoorbeeld doordat het pand minder goed verhuurbaar is geworden. (niet aannemelijk bij zonnepanelen)

 

Als een huurder zonnepanelen wil installeren, is het echter verstandig de verhuurder om toestemming te vragen. Weigert de verhuurder zonder goede redenen zijn toestemming, dan kan eventueel aan de rechter een vervangende machtiging worden gevraagd.

 

Indien de hurende partij de panelen aan heeft geschaft kun je met de verhuurder wellicht een afspraak maken over een verrekening in de energierekening of huurprijs.

 

Indien de huurder het pand weer in de oude staat moet terugbrengen aan het einde van de huurperiode kan de huurder zijn zonnepanelen meenemen of een vergoeding vragen aan de verhuurder voor de zonnepanelen.

Ik heb een andere vraag!

Staat je het antwoord op je vraag er niet bij, stel hem dan via: nieuweenergie@overijssel.nl.