De Overijsselse woningcorporaties zijn toegetreden tot de alliantie van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Met corporaties als cruciale schakel in de wijktransities werkt deze stevige alliantie aan het versneld komen tot oplossingen voor de energietransitie. De ambitie is een energieneutraal Overijssel in 2050.

Tijdens een bestuurlijk overleg op donderdag 18 oktober 2018 vond een feestelijk moment plaats: de woningcorporaties traden toe tot de alliantie van kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Dit netwerk van provincie, bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen en kennisorganisaties maakt zich hard voor een energieneutraal Overijssel in 2050. Tot 2023 werken de kernpartners samen aan een uitvoeringsprogramma dat zorgt dat over 5 jaar 20% van het energieverbruik in Overijssel uit duurzame, nieuwe energiebronnen komt. Bestuursvoorzitters Marijke Kool (Salland Wonen) en Harry Rupert (Welbions) vertegenwoordigen de Overijsselse woningcorporaties in de alliantie.

Kracht van het netwerk

Met de samenwerking in alliantievorm wordt gestreefd uitdagingen in de energietransitie en oplossingen uit het netwerk versneld bij elkaar te brengen. Die versnelling is nodig om de doelen van de energietransitie te realiseren. Corporaties spelen een grote rol in de wijktransities vanwege hun opgave woningen te verduurzamen, zodat ze comfortabeler worden en de woonlasten binnen de perken blijven. Corporaties bezitten het overgrote deel van de 200.000 huurwoningen in de provincie en zijn daarmee grootvastgoedbezitter. Met de reeds lopende initiatieven in verduurzaming van deze woningvoorraad en hun jarenlange ervaring in de verduurzaming in wijken, zijn zij een waardevolle alliantiepartner. De alliantie startte in 2017 en staat bekend als een unieke samenwerkingsvorm.

Lees meer over de organisatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Corporaties treden toe als nieuwe partner Nieuwe Energie Overijssel

Meld je aan

Nieuwe Energie Overijssel op Twitter

#nieuweenergie

RT @RobHeetland: Het is niet alleen maar kommer en kwel met die #nieuweenergie Het is een mooie kans voor de in @provoverijssel goed verteg…
Het is niet alleen maar kommer en kwel met die #nieuweenergie Het is een mooie kans voor de in @provoverijssel goed… https://t.co/F6Zu6mOlEt
RT @beoncluster: Er komt alleen draagvlak voor honderden extra windmolens op land als de bevolking financieel mee profiteert van de opbreng…
RT @HetGroeneOosten: Hoe realiseer je een zonnepark? Hoe regel je een groene straat? Hoe krijg je mensen uit de auto? En hoe maak je ketchu…
RT @beoncluster: Er komt alleen draagvlak voor honderden extra windmolens op land als de bevolking financieel mee profiteert van de opbreng…
RT @HetGroeneOosten: Hoe realiseer je een zonnepark? Hoe regel je een groene straat? Hoe krijg je mensen uit de auto? En hoe maak je ketchu…
Er komt alleen draagvlak voor honderden extra windmolens op land als de bevolking financieel mee profiteert van de… https://t.co/qKr79jd0o2
RT @MarlousGoeman: Advies gevraagd! We gaan onze keuken renoveren naar een open keuken en willen daar vloerverwarming. Moeten we voor elekt…
RT @HetGroeneOosten: Hoe realiseer je een zonnepark? Hoe regel je een groene straat? Hoe krijg je mensen uit de auto? En hoe maak je ketchu…
Advies gevraagd! We gaan onze keuken renoveren naar een open keuken en willen daar vloerverwarming. Moeten we voor… https://t.co/Z7jcNutw7M