De Overijsselse woningcorporaties zijn toegetreden tot de alliantie van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Met corporaties als cruciale schakel in de wijktransities werkt deze stevige alliantie aan het versneld komen tot oplossingen voor de energietransitie. De ambitie is een energieneutraal Overijssel in 2050.

Tijdens een bestuurlijk overleg op donderdag 18 oktober 2018 vond een feestelijk moment plaats: de woningcorporaties traden toe tot de alliantie van kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Dit netwerk van provincie, bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen en kennisorganisaties maakt zich hard voor een energieneutraal Overijssel in 2050. Tot 2023 werken de kernpartners samen aan een uitvoeringsprogramma dat zorgt dat over 5 jaar 20% van het energieverbruik in Overijssel uit duurzame, nieuwe energiebronnen komt. Bestuursvoorzitters Marijke Kool (Salland Wonen) en Harry Rupert (Welbions) vertegenwoordigen de Overijsselse woningcorporaties in de alliantie.

Kracht van het netwerk

Met de samenwerking in alliantievorm wordt gestreefd uitdagingen in de energietransitie en oplossingen uit het netwerk versneld bij elkaar te brengen. Die versnelling is nodig om de doelen van de energietransitie te realiseren. Corporaties spelen een grote rol in de wijktransities vanwege hun opgave woningen te verduurzamen, zodat ze comfortabeler worden en de woonlasten binnen de perken blijven. Corporaties bezitten het overgrote deel van de 200.000 huurwoningen in de provincie en zijn daarmee grootvastgoedbezitter. Met de reeds lopende initiatieven in verduurzaming van deze woningvoorraad en hun jarenlange ervaring in de verduurzaming in wijken, zijn zij een waardevolle alliantiepartner. De alliantie startte in 2017 en staat bekend als een unieke samenwerkingsvorm.

Lees meer over de organisatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Corporaties treden toe als nieuwe partner Nieuwe Energie Overijssel

Meld je aan

Nieuwe Energie Overijssel op Twitter

#nieuweenergie

@denkeffena (fractielid Guido) was vandaag aanwezig bij de provinciale bijeenkomst over #nieuweenergie met o.a.… https://t.co/HgB32aRYhz
RT @beoncluster: Om te informeren op het gebied van de omschakeling naar duurzame energie nodigen we de Overijsselse procesindustrie uit vo…
Om te informeren op het gebied van de omschakeling naar duurzame energie nodigen we de Overijsselse procesindustrie… https://t.co/IIW5oyQnhF
RT @rotterdam: Bewoners zonder eigen dak in #Blijdorp, #Schiemond en #BospolderTussendijken kunnen straks gebruik maken van de nieuw te pla…
RT @BouwenWonen010: Het gebied rondom @BlueCity010 wordt opgeknapt 💚 . Iedereen kan straks vanaf een groene kade genieten van het mooie ui…
RT @rotterdam: Bewoners zonder eigen dak in #Blijdorp, #Schiemond en #BospolderTussendijken kunnen straks gebruik maken van de nieuw te pla…
RT @rotterdam: Bewoners zonder eigen dak in #Blijdorp, #Schiemond en #BospolderTussendijken kunnen straks gebruik maken van de nieuw te pla…
RT @rotterdam: Bewoners zonder eigen dak in #Blijdorp, #Schiemond en #BospolderTussendijken kunnen straks gebruik maken van de nieuw te pla…
RT @rotterdam: Bewoners zonder eigen dak in #Blijdorp, #Schiemond en #BospolderTussendijken kunnen straks gebruik maken van de nieuw te pla…
RT @rotterdam: Bewoners zonder eigen dak in #Blijdorp, #Schiemond en #BospolderTussendijken kunnen straks gebruik maken van de nieuw te pla…