Home Over ons

Over ons

Wij zijn Nieuwe Energie Overijssel. Een programma van de provincie Overijssel dat initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in de provincie verbindt en versterkt. Met een netwerk vol daadkrachtige partners en gedreven collega’s werken wij elke dag hard om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Het doel? Een energieneutraal Overijssel in 2050. En dat bereiken we alleen door slimme oplossingen te benutten, kennis te delen en samen de schouders eronder te zetten.

 

Organisatie

Uit het nationale Klimaatakkoord en het provinciale coalitieakkoord zijn er onderwerpen benoemd waarop de provincie een resultaatverantwoordelijkheid neemt. Daarnaast biedt de provincie brede ondersteuning aan de uitvoeringspartners in de regionale energiewerkplaatsen.

Per thema van de energietransitie is een werkvloer ingericht voor kennisdeling, instrumentontwikkeling, netwerkvorming en inspiratie. Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel wordt er gewerkt vanuit negen Werkvloeren.

1. Gebouwde omgeving

Veertig procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om radicale besparing en nieuwe vormen van lokale opwek. Gebouweigenaren worden gestimuleerd om besparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. Meer weten? Kijk op de pagina van de werkvloer Gebouwde Omgeving.

2. Bedrijven & Industrie

Ondernemers krijgen op diverse manieren te maken met de energietransitie. Installateurs en aannemers zullen bijvoorbeeld op een andere manier gaan werken met nieuwe kennis. Voor hen biedt de energietransitie werkgelegenheid. Grote producenten met een hoog energieverbruik helpen we met de ontwikkeling van slim energiemanagement en nieuwe vormen van energieopwek met ons Koplopers-programma. Bekijk hier de werkvloer Bedrijven & Industrie.

3. Zon

Binnen het thema Zon houden wij ons bezig met een aantal projecten, zoals Zon op dak, Zon op de gevel en Solar parking. In 2023 willen wij 60MW zon op dak en boven parkeerplaatsen gerealiseerd hebben. Dit staat gelijk aan de stroomvoorziening van 40.000 huishoudens. Bekijk hier de pagina van de werkvloer Zon.

4. Wind

We hebben de ambitie om 20% van het energieverbruik in Overijssel op een hernieuwbare manier op te wekken. Windenergie speelt een belangrijke rol in deze opwek. Wij willen 4-8 (sub)regionale windclusters realiseren in 2030 om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de RES-doelstelling van 2TWh windenergie. Bekijk hier de pagina van de werkvloer Wind.

5. Warmte

Ongeveer 40% van de energieverbruik is voor warmte: gebouwverwarming en (industriële) processen. Nieuwe Energie Overijssel helpt hernieuwbare warmtebronnen te realiseren, bijvoorbeeld uit de bodem of water. Een andere optie is om restwarmte van bedrijven te gebruiken om woningen of andere bedrijven mee te verwarmen. Bekijk hier de pagina van de werkvloer Warmte.

6. Infrastructuur

De energie-infrastructuur vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de opwekking en het transport van hernieuwbare energie. Op lokaal niveau wordt opwekking en distributie steeds belangrijker. De netwerkbedrijven passen hun dienstverlening en netwerken aan om dit proces te versnellen, en om de netten betaalbaar, betrouwbaar en veilig te houden. Bekijk hier de pagina van de werkvloer Infrastructuur.

7. Bio-energie

De focus van ons bio-energiebeleid ligt op de productie van groen gas en biogas als vervanger van aardgas. Nieuwe Energie Overijssel heeft als doel om in 2030 30 tot 50 kleinschalige mestvergisters en 5 à 6 regionale mestvergisters te realiseren, oftewel 0,5 tot 1 PJ duurzaam gas. Daarnaast is een totale doelstelling voor bio-energie afgesproken: 4 PJ groei tot 2023. Bekijk hier de pagina van de werkvloer Bio-energie.

8. Innovatie

Vernieuwingen zijn nodig om de energietransitie te laten slagen. Innovatie wordt dan ook aan alle thema’s gekoppeld. Samen met experts, onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden innovatieve ontwikkelingen geagendeerd en de voortgang van innovatieve projecten van het programma gemonitord. En er is een Supportteam dat ondernemers direct verder kan helpen. Bekijk de pagina van de werkvloer Innovatie.

9. Smart Energy Hubs

In een Smart Energy Hub werken partners samen aan een slim lokaal energiesysteem: betrouwbaar, voordelig en duurzaam. Een Smart Energy Hub versnelt de overgang naar een groene economie en samenleving. Zo ontlasten we het elektriciteitsnet en besparen we maatschappelijke kosten. Bekijk hier de pagina van Smart Energy Hubs.