Samenwerken aan nieuwe energie

We staan aan de vooravond van een wezenlijke verandering van ons energiesysteem. De energietransitie is een complexe opgave die economische, technologische, ruimtelijke, organisatorische en sociale uitdagingen met zich meebrengt. In die verandering spelen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de hoofdrol.

Daarom hebben onderstaande partners samen het Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023 ontwikkeld. Het is een dynamisch en adaptief programma, waarvan een voortschrijdende jaarlijkse uitvoeringsagenda deel uit maakt.

  • VNO-NCW Midden en MKB Nederland-Midden
  • gemeente Zwolle
  • gemeente Hengelo
  • Natuur en Milieu Overijssel
  • Netwerkbedrijf Enexis
  • Bio-energiecluster Oost Nederland
  • provincie Overijssel

Wil je weten hoe we precies georganiseerd zijn? Bekijk dan ons organogram.

Toekomstbeeld

We hebben voor Overijssel een toekomstbeeld voor ogen met 100% Nieuwe Energie. Voor nu is er eerst een scenario gemaakt dat de energieopgave tot 2023 beschrijft. In dat scenario is de energievraag met ruim 6% afgenomen door besparingsmaatregelen van 102,8 PJ naar 96,3 PJ. Van het resterende energiegebruik willen wij in 2023 20% uit hernieuwbare bronnen halen. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt dan van 9,7 PJ naar 20,2 PJ.

 

Om deze opgave te realiseren is een nieuwe balans in het energiesysteem nodig, waarbij enerzijds meer sprake is van lokale- en regionale systemen, en anderzijds door slimme
koppelingen de leveringszekerheid overeind blijft. Alle stakeholders spelen hierin een rol, zoals Overheid, Ondernemers en Inwoners.

 

Om deze transitie daadwerkelijk te kunnen maken is over een lange periode een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen nodig. We werken met een vernieuwende organisatievorm aan spannende vraagstukken en slimme krachtenbundeling in krachtige netwerken.

Nieuwe Energie Overijssel op Twitter

#nieuweenergie

RT @ProvOverijssel: Meer dan 200 ondernemers, ouders en vrijwilligers lazen 10 oktober voor aan Overijsselse basisschoolleerlingen. Over h…
RT ProvOverijssel: Meer dan 200 ondernemers, ouders en vrijwilligers lazen 10 oktober voor aan Overijsselse basiss… https://t.co/zsa1Y1ncdP
Meer dan 200 ondernemers, ouders en vrijwilligers lazen 10 oktober voor aan Overijsselse basisschoolleerlingen. Ov… https://t.co/k6Sk5jaEKH
Strategieën en beslissingen gestoeld op data analyse gaan ons door de energietransitie helpen. Hierbij een filmpje… https://t.co/4lDJtAAsvT
RT @vnoncwmidden: Kom 1-11 kijken hoe de Brouwer bio-energiecentrale #Balkbrug energieproducten levert aan @FrieslndCampina, elektriciteit…
Kom 1-11 kijken hoe de Brouwer bio-energiecentrale #Balkbrug energieproducten levert aan @FrieslndCampina, elektric… https://t.co/vEaMv4zGGf
RT @harryroetert: Op 1-11 ben je welkom op de Nieuwe Energie Dag
Oost-Nederland. Dit jaar aandacht voor ALLE duurzame energie en ontwikkeli…
RT @Verkoulen: Het hart van dit Nederlands Elftal (talent, fysiek, spelopvatting, conditie, spelvreugde, werklust, tactiek), is gevormd in…
Het hart van dit Nederlands Elftal (talent, fysiek, spelopvatting, conditie, spelvreugde, werklust, tactiek), is ge… https://t.co/XwOTHdCtHt
RT @natuurmilieuov: Super leuk filmpje over de @Voorleesactie tijdens #dvdd18. In Overijssel lazen 200 voorlezers voor over #nieuweenergie…