Home Actueel Versnellen door samen aan de slag te gaan

10 maart 2022

Versnellen door samen aan de slag te gaan

De kleinere gemeenten in Overijssel (maximaal 25.000 inwoners) gaan gezamenlijk aan de slag met het verduurzamen van hun eigen gebouwen. Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed biedt ze een leergang waarmee de gemeenten input verzamelen om een routekaart op te stellen en aan de slag kunnen met de uitvoering.

Versnellen is noodzakelijk

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed moet sneller om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Gemeenten zijn vastgoedeigenaar en moeten dus ook aan de slag. ‘Landelijk gezien levert het huidige tempo van vervanging van maatschappelijk vastgoed door nieuwbouw al een grote bijdrage aan de doelstelling van 95% CO2-reductie,’ vertelt Lot van Hooijdonk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Naast het optimaal benutten van natuurlijke momenten voor verduurzaming, zijn voor het realiseren van de ambities aanvullende maatregelen nodig voor gebouwen die nog niet toe zijn aan vervanging of renovatie. Dit gaat verder dan de instandhouding van het vastgoed en betekent een versnelling en extra investeringen.’

Leergang verduurzamen vastgoed gemeenten

Marit Béguin, projectfacilitator van het ontzorgingsprogramma: ‘In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hun eigen portefeuilleroutekaart opstellen. Dit is een plan, een strategie om het eigen maatschappelijk vastgoed te verduurzamen richting 2050. Wij hebben een leergang ontwikkeld waarmee de gemeenten hiermee samen aan de slag gaan. Onderling wisselen ze kennis en ervaring uit, maar ze krijgen dit ook aangereikt van specialisten en aan de hand van praktijkvoorbeelden. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere financiering, technieken, slimme data en afschrijving. En de relatie tussen onderhoud en verduurzaming. Buiten de bijeenkomsten om is altijd ruimte voor één op één contact met de coaches of projectfacilitatoren.’

Twee vliegen in één klap

De leergang is nog in ontwikkeling, omdat het team van het ontzorgingsprogramma het aanbod zo goed mogelijk wil aanpassen aan de behoefte van de gemeenten. Marit: ‘De ene gemeente is verder dan de ander. En bij iedere fase hoort een andere informatiebehoefte. Maar in de gesprekken die we nu gevoerd hebben met de kleinere gemeenten, merken we dat er veel overeenkomsten zijn. Daarom denken we dat een gezamenlijke aanpak heel goed werkt. Op dit moment nodigen we de gemeenten uit voor de eerste bijeenkomst eind maart en de reacties zijn erg positief. Ze moeten sowieso aan de slag met een routekaart en kunnen dit nu doen met elkaar en met hulp van specialisten. Het resultaat van de leergang is een plan om de komende jaren uitvoering aan te geven. Ze verduurzamen daarmee niet alleen hun vastgoed, maar zijn ook een goed voorbeeld voor andere (maatschappelijk) vastgoedeigenaren in hun gemeente.’

Kijk hier voor meer informatie over het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Kijk hier voor meer informatie over de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed