Home Actueel Verduurzamen: iedereen moet kunnen meedoen

29 maart 2022

Verduurzamen: iedereen moet kunnen meedoen

Haar eigen huis is bijna van het gas af. Ze eet geen vlees en pakt de trein naar afspraken. Haar laatste vliegvakantie is vijftien jaar geleden. Al komt daar binnenkort verandering in, omdat ze haar broer in Malawi wil bezoeken. Net iets te ver om op haar OV-fiets heen te gaan. Maar ze gaat de CO2 wel compenseren. Moet je duurzaamheid ademen als je voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed werkt? Niet perse, we vinden het veel belangrijker dat je vastgoedeigenaren in Overijssel zo goed mogelijk kunt helpen om te verduurzamen. En dat is precies wat Marit Béguin gaat doen.

Warmtetransitie is een sociale transitie

‘Techniek is belangrijk bij verduurzamen, maar het gaat om mensen.’ Marit is natuurkundige van oorsprong en helpt gemeenten, vastgoedeigenaren, bewoners en andere betrokkenen met het maken van plannen en zetten van concrete stappen om van het gas af te gaan. Ze weet veel van de technische kant van verduurzamen, maar plaatst de mens liever bovenaan de prioriteitenlijst. ‘De warmtetransitie als voorbeeld, is echt een sociale transitie. Iedereen moet kunnen meedoen.’

Meer dan theorie

Sinds haar studietijd wil Marit al werk doen wat bijdraagt aan een mooiere wereld. ‘Ik vind het belangrijk dat we de wereld beter en mooier achterlaten. En daar kunnen we allemaal wat voor doen. Mijn manier is mijn kennis en ervaring op het gebied van milieu en energie inzetten om anderen helpen om te verduurzamen. Ook al is het maar een stapje. Ik wil helpen om echt resultaat te halen. Zodat het niet bij een theoretisch verhaal blijft.’

De wensen van gebruikers

Hoe Marit dit precies doet? ‘Wil je als vastgoedeigenaar je gebouw verduurzamen, dan is het natuurlijk belangrijk om te kijken naar de staat van het gebouw. Wat is er nodig om te verduurzamen en wat is er mogelijk binnen de budgetten die er zijn? Maar het is ook belangrijk te weten wat de wensen zijn van de mensen die het gebouw gebruiken. Hoe kunnen die meegenomen worden in de verduurzamingsplannen?’ Marit adviseert eigenlijk altijd om gebruikers te betrekken bij de verduurzaming van gebouwen. ‘Niet alleen om input te verzamelen, maar ook om gebruikers bewust te maken van het effect van hun gedrag op duurzaamheid. Want naast het doorvoeren van maatregelen om energie te besparen, kunnen gebruikers zelf ook iets doen. Zoals de thermostaat een graadje lager zetten en alle apparaten uitzetten als ze als laatste het gebouw verlaten. Maak gebruikers meer bewust. Als ze er thuis aan de keukentafel over vertellen of op een verjaardag, dan creëer je een nog veel groter effect.’

Leergang verduurzamen vastgoed gemeenten

Marit heeft veel ervaring met zorgorganisaties, gemeenten en bewonersinitiatieven. Als projectfacilitator bij het ontzorgingsprogramma gaat ze alle doelgroepen helpen verduurzamen. Een van de eerste dingen waarmee ze aan de slag gaat, is het begeleiden van de negen kleinere gemeenten in Overijssel. Marit: ‘Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten gemeenten hun eigen portefeuilleroutekaart opstellen. Dit is een plan, een strategie om het eigen maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. We hebben een leergang ontwikkelt waarmee gemeenten voldoende input kunnen verzamelen om een eigen routekaart te maken. En aan de slag kunnen met de uitvoering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en kennis van specialisten komen diverse onderwerpen komen aan bod. Zoals financiering, technieken, slimme data en afschrijving. En de relatie tussen onderhoud en verduurzaming. Een mooie en effectieve manier om samen aan de slag te gaan en werk te maken van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed van de gemeente.’

Benieuwd naar Marit?

Meer weten van Marit, de leergang voor gemeenten of het ontzorgingsprogramma? Kijk op deze pagina voor meer informatie of neem contact op via ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.