Home Actueel SUVIS combineren met verduurzamen

28 oktober 2021

SUVIS combineren met verduurzamen

Ventilatie biedt kansen om scholen verder te verduurzamen. De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is namelijk te combineren met verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan besparing van energie of reductie van CO2. Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed heeft een aanbod ontwikkeld om scholen te helpen die hiermee aan de slag willen.

€ 100 miljoen extra voor de SUVIS

Vanaf 1 oktober 2021 is de SUVIS weer open. Met deze subsidie kunnen gemeenten het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeteren via ventilatie. Het rijk stelt nu € 100 miljoen extra beschikbaar voor een tweede ronde. De gemeente is de aanvrager van de uitkering en kan de aanvraag indienen tot en met 31 januari 2022, 17.00 uur. Lees meer over de voorwaarden.

Het financieren van de overige 70%

SUVIS vergoedt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag, afhankelijk van het aantal leerlingen. De overige 70% van de investeringskosten moet nog wel gedekt worden. Daarvoor zijn een aantal strategieën mogelijk, waarbij het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel kan helpen. Zo kan een deel van de kosten mogelijk uit besparingen van de energierekening worden gedekt.

Waar kunnen we bij helpen?

1. Het verkrijgen van inzicht:
• Verkennen van financieringsmogelijkheden t.b.v. het gedeelte dat zelf betaald moet worden.
• Inbrengen en bespreken van landelijke ontwikkelingen.

2. Procesondersteuning:
• Ondersteunen bij afstemmen met de gemeente (zodat de aanvraag tot stand komt), door gesprekken en het opzetten en meedenken over de businesscase.
• Bespreken mogelijkheden koppeling SUVIS met duurzame maatregelen.

3. Maatwerkbegeleiding:
• Helpen omdenken door mogelijkheden voor opschaling te onderzoeken en mogelijkheden voor samenwerking of vernieuwende wijze van aanbesteden te verkennen.

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed kan helaas niet helpen bij:
• De SUVIS aanvraag schrijven.
• De businesscase opstellen.
• Andere subsidies verwerven (wel op wijzen).

In de realisatiefase kun je ons wel weer voor maatwerkbegeleiding inschakelen.

Schakel onze hulp in

Heb je vragen of wil je ons inschakelen? Neem dan contact op met onze projectfacilitators Eke Schins-Derksen of Remond Molenkamp via ontzorgingsprogramma@overijssel.nl. Lees meer over het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.