Home Actueel Rekenmodel voor gemeenten

30 september 2021

Rekenmodel voor gemeenten

Wat is de financiële impact van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee kleine en middelgrote gemeenten dit kunnen berekenen.

Nieuwe versie

Het rekenmodel brengt de totale investeringen in beeld over de periode tot 2050. Voor gemeenten is het niet alleen de vraag hoeveel zij moeten investeren, gelet op hun vastgoedportefeuille. Maar vooral wat dit betekent voor de opbouw van de jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) in de gemeentelijke begroting.

De nieuwste versie van het rekenmodel brengt niet alleen het maximum bedrag van de kapitaalslasten in beeld, maar ook de opbouw daarvan in de loop van 30 jaar. Gemeenten kunnen met het model verschillende scenario’s en ambities doorrekenen en met elkaar vergelijken. Het model brengt de kosten in beeld aan de hand van de kengetallen in de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

Bekijk het online rekenmodel
Meer informatie op de website van VNG (waaronder het rekenmodel in Excel en de routekaart)

Vragen over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed?

Dit jaar is het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start gegaan. Een team van duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren die eigenaren van maatschappelijk vastgoed helpen verduurzamen. Met advies en ondersteuning op maat begeleiden we bij het inzichtelijk maken van de te nemen stappen tot het vinden van een uitvoerende partij. Lees meer of neem contact op via  ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.