Home Over ons Energietransitie in Overijssel

Overijssel en het Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord zijn over de volle breedte van de samenleving afspraken gemaakt. Het gaat onder meer over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, elektrische vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines.

Deze sectoren worden binnen de provincie Overijssel uitgewerkt vanuit meerdere beleidsvelden. De vertaling van het nationale klimaatakkoord naar Overijssel wordt beschreven in deze Statenbrief. Een samenvatting vind je hier: Infographic klimaatakkoord.

Uit het nationale klimaatakkoord en het provinciale coalitieakkoord volgen 8 prioriteiten voor de provinciale inzet in de energietransitie. Dit zijn de onderwerpen waarop de provincie een resultaatverantwoordelijkheid neemt. Deze prioriteiten vind je in de blokken hieronder.

Naast deze focus op prioriteiten biedt de provincie brede ondersteuning aan de uitvoeringspartners in de regionale energiewerkplaatsen. Per thema van de energietransitie is een werkvloer ingericht voor kennisdeling, instrumentontwikkeling en netwerkvorming.

Waar vind je opwek van duurzame energie?
Wil je weten waar er in Overijssel er duurzame energie-initiatieven zijn gerealiseerd of gepland zijn? Er zijn verschillende organisaties die hierover publiceren:

Kennishub Overijssel
https://www.kennishuboverijssel.nl/pages/kaarten-thema-milieu-en-energie

RES Twente
https://energiestrategietwente.nl/monitor

RES West-Overijssel
https://reswestoverijssel.nl

Lokale Energie-initiatieven
https://www.lokaleenergieoverijssel.nl/over-lokale-energie/lokale-initiatieven-op-de-kaart/

Kaart duurzame energie-initiatieven
Overijssel en Duurzame Energie

Projecten Subsidie Duurzame Energie +
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c

Bestuurlijke informatie over Nieuwe Energie Overijssel

Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023

Over de investeringsimpuls Energietransitie in Overijssel

Een verslag van de tussenevaluatie van Nieuwe Energie Overijssel

Regionale Energie Strategie (RES)

Nieuwe Energie Overijssel en de RES

https://energiestrategietwente.nl/

https://www.reswestoverijssel.nl/default.aspx