Home Actueel Mestverwaardering onmisbaar onderdeel van energietransitie

12 oktober 2022

Mestverwaardering onmisbaar onderdeel van energietransitie

Mestverwaardering is een onmisbaar onderdeel van de energietransitie. Varkensmest levert behalve groen gas ook grondstoffen en schoon water op en reductie van stikstof.

Mest als bron voor groen gas, waterbron en grondstof gebruiken en tijdens dat proces stikstofuitstoot reduceren. Mestverwaardering op grote schaal biedt deze kansen. Jaarlijks wordt er 250.000 ton varkensmest verwerkt. Daarnaast wordt er schoon water en kunstmestvervanger geproduceerd. De uitstoot van CO2 en stikstof wordt door de installatie gereduceerd.

De Overijsselse gedeputeerde van Energie Tijs de Bree ziet in mestverwaardering eveneens een belangrijk onderdeel van de energietransitie in zijn provincie: ‘Er blijven ondernemers en inwoners afhankelijk van gas. En dan is het goed dat dit duurzaam gas is. Deze installatie bewijst dat het mogelijk is om op een duurzame manier groen gas te produceren. Het zou goed zijn als er meer van dit soort installaties komen’.

 

'Installatie is één oplossing voor meerdere opgaven'

Tijs de Bree, gedeputeerde (energie) Overijssel

Stikstof afgevangen

Bij mestvergisting is er sprake van monovergisting. Behalve de varkensmest worden er geen andere producten toegevoegd. Veehouders betalen om hun varkensmest te laten verwerken, maar voor veehouder Arjan Bonthuis is dit geen bezwaar: ‘Het kost mij wel geld, maar het vangt bij mij praktisch alle stikstof af omdat mijn mest vrij snel van het bedrijf afgaat. Hierdoor hebben we een emissiearm systeem.’

Kansen voor nu

Algemeen directeur Marc Kapteijn van de onlangs geopende mestverwaarderingsinstallatie in Zenderen ziet kansen voor de energietransitie: ‘Vanaf hier wordt het groene gas ingetakt op het normale aardgasnetwerk dat hier in deze regio ligt’. De installatie in Zenderen kan 6.000 huishoudens van groen gas voorzien. Uit varkensmest zo’n 200.000 kuub schoon water teruggewonnen. Dat gaat terug naar de natuur, naar de rivieren die hier lopen. Dat beperkt de droogte in deze omgeving. Dit alles is een stimulans voor de regio.

Meer weten?

Bio-energie draagt nu met bijna met  70% het meest bij aan hernieuwbare energieopwekking in Overijssel. Nieuwe Energie Overijssel (NEO) heeft als doel om in 2023 zijn 30-50 kleinschalige mestvergisters en 5-6 regionale mestvergisters te realiseren, oftewel 0,5 tot 1 PJ duurzaam gas. Daarnaast is een totale NEO-doelstelling voor bio-energie afgesproken: 4 PJ groei tot 2023. Lees meer over bio-energie.