Home Actueel Meld voor 23 juli je warmtenetproject aan voor financiering door het Nationaal Groeifonds!

9 juli 2021

Meld voor 23 juli je warmtenetproject aan voor financiering door het Nationaal Groeifonds!

NWN! (NieuweWarmteNu!) is een breed consortium van organisaties: warmtebedrijven, netwerkbedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen, gemeenten, provincies en andere relevante partijen. NWN! ontwikkelt een voorstel dat eind oktober wordt ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van Economische Zaken steunt de aanvraag en zal deze na afronding formeel indienen.

 

De doelstelling is om in de periode t/m 2025 100.000 weq’s (woningequivalenten) aan te sluiten op DCW’s (Duurzame Collectieve Warmtesystemen), door het wegnemen van financiële knelpunten (de onrendabele top en niet-commercieel-financierbare risico’s). Daarmee beoogt het een vliegwieleffect, dat ook de aansluiting van de overige 650.000 weq’s versnelt die volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030 moeten zijn aangesloten. NWN! neemt daartoe bij een aantal te selecteren projecten de financiële knelpunten weg (module 1). Daarnaast stimuleert NWN! het toepassen van innovaties in de praktijk (module 2) en creëert het een lerend ecosysteem waarmee de ontwikkelde kennis en ervaringen uit NWN! wordt gedeeld (module 3).

 

Om het aantal woningen dat wordt aangesloten op warmtenetten te versnellen vraagt het NWN! u naar projecten voor duurzame collectieve warmtesystemen die zich in de planfase bevinden en op korte termijn realiseerbaar zijn (uiterlijk in 2025 schop in de grond als de financiële knelpunten worden opgelost). Voor die projecten vraagt NWN! bij het groeifonds financiële ondersteuning. U kunt uw project aanmelden door deze vragen in te vullen. In dit stadium is de aanmelding niet verplichtend, u kunt de aanmelding tot eind oktober terugtrekken. Als eenmaal besloten wordt om het project toe te voegen aan het groeifondsvoorstel van NWN! zullen er uiteraard wel voorwaarden aan het commitment gesteld worden. De informatie die u toestuurt, wordt alleen gebruikt voor het ontwikkelen van de aanvraag en wordt niet met derden gedeeld, tenzij na uw toestemming.

 

Voor het selecteren van de projectvoorstellen die bij de NWN!-aanvraag worden toegevoegd wordt het volgende proces doorlopen:

  • NWN vraagt aan partijen om uiterlijk 23 juli hun project voor te dragen aan de hand van bijgaande vragenlijst. Eventueel organiseren zij een gesprek om aanvullende informatie van de voorgestelde projecten op te halen. Doel is om een goed beeld te krijgen van de projecten die in het voorstel kunnen passen.
  • Vervolgens wordt bepaald welke voorstellen daadwerkelijk bij het in te dienen voorstel worden gevoegd. Daarbij wordt gestuurd op de criteria (o.a. economische structuurversterking, BBP, innovativiteit) die door het Nationaal Groeifonds worden gehanteerd en op een goede spreiding over de marktsegmenten van collectieve warmtesystemen. Als er onvoldoende projecten zijn die in de voorbereiding van de realisatie zitten, zal worden aangestuurd op meerdere tranches in de komende jaren en worden alleen de nu direct financierbare voorstellen bijgevoegd.
  • Van de geselecteerde voorstellen vragen ze eind juli aan de initiatiefnemer/projecteigenaar om het voorstel verder uit te werken en uiterlijk midden oktober aan te leveren zodat het bij het in te dienen voorstel kan worden toegevoegd.

 

U kunt de ingevulde vragenlijst opsturen naar robert@eerstehulpbijgaslooswonen.nl. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Robert van der Lande of andere leden van het schrijfteam:  Robert van der Lande: 06 426 25 727 robert@eerstehulpbijgaslooswonen.nl , Frits Verheij (frits.verheij@tno.nl), Maurice Hanegraaf (maurice.hanegraaf@tno.nl) of Gerda Lenselink (Gerda.Lenselink@deltares.nl)

 

Meld voor 23 juli je warmtenetproject aan voor financiering door het Nationaal Groeifonds!