Home Kennisloket Aanbod Windesheim

Onderzoek Windesheim

Hogeschool Windesheim heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek binnen de lectoraat Energietransitie en het lectoraat Sociale Innovatie. Deze twee lectoraten werken samen bij projecten op terrein van energietransitie.

Lectoraat Energietransitie

Het lectoraat Energietransitie benadert de energietransitie vanuit drie perspectieven:

  • De transitie als middel om klimaatverandering te beperken
    · De gebouwde omgeving als de omgeving waar met kennis en innovatie wordt bijgedragen aan de transitie
    · De technische specialist die vanuit haar of zijn specialisme bijdraagt aan de transitie.

Het onderzoek – vanuit een technische systeembenadering – concentreert zich in de drie onderzoeksgebieden opleiden, datagedreven energietransitie en systeeminnovatie (gebied & proces). Onderzoek gebeurt in, met en voor de praktijk.

Lectoraat Sociale Innovatie

Het Lectoraat Sociale Innovatie richt zich op het optimaal benutten van de verschillen tussen alle medewerkers. Er zijn  twee specifieke onderzoeksthema’s: Inclusief Werken en Interprofessioneel Samenwerken aan Wicked Vraagstukken.

Voorbeelden van onderzoeken die de energietransitie helpen versnellen

Om je een beeld te geven op welke onderwerpen er al onderzoek is uitgevoerd laten we hieronder een paar thema’s en praktijkvoorbeelden zien. Hoe pak je dit aan, welke resultaten wil je bereiken en wie eb je erbij nodig om te kunnen versnellen? Over dit soort vragen gaan we graag met jou in gesprek.

Thema’s

  • Optimaal en duurzaam gebruikmaken van menselijk kapitaal
  • Diversiteit en inclusiviteit op de arbeidsmarkt
  • Samenwerken over grenzen heen bij wicked vraagstukken, zoals de energietransitie. Focus op inclusieve burgerparticipatie, gedragsverandering, leiderschap, governance

Onderzoek

Opleiden

Binnen het lectoraat Energietransitie van Hogeschool Windesheim werken we aan onderzoek om erachter te komen hoe we (technische) professionals goed op kunnen leiden, zodat zij een zinvolle bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren in hun organisatie. Uit dat onderzoek blijkt, dat er veel winst te behalen valt als er beter samen gewerkt wordt tussen mensen met verschillende (technische) achtergronden. Is dit iets wat mogelijk ook in jouw organisatie speelt? Stel je vraag via het Kennisloket!

 

Warmte

Warmte, in de zomer hebben we er soms teveel van, maar over het hele jaar is warmte voor meer dan 40% van de energie de vorm die gebruikt wordt. Belangrijk dus, om te kijken hoe je de warmtevraag (in een huis, gebouw, fabriek) kunt reduceren. Dat kan / moet soms door te meten en wordt nog betrouwbaarder als we het ook kunnen snappen. Daar gebruiken we modelberekeningen voor. Gaat er in jouw organisatie meer warmte verloren dan je zou verwachten en wil je snappen hoe dat komt en wat je eraan zou kunnen doen? Ste je vraag via het Kennisloket!

 

Verduurzamingsopties

Als je zonnecellen wil plaatsen, maar te horen krijgt dat dat niet kan, is dat erg vervelend. Hetzelfde geldt als je wil isoleren, en van een van de leveranciers te horen krijgt dat dat niet kan omdat je bakstenen voorzien zijn van een laag witte verf. Krijg je tegenstrijdig advies en wil je weten of dat terecht is? Via het kennisloket kunnen we dat mogelijk voor je uitzoeken/opzoeken en als het niet te vinden is, kunnen we misschien ook onderzoek doen. Dan krijg je niet alleen zelf het antwoord, maar kunnen alle anderen in en buiten de provincie Overijssel er ook hun voordeel mee doen.

Windesheim heeft binnen het netwerk van Nieuwe Energie Overijssel  ook al meerdere sociale innovatie onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn