Home Kennisplein Onderzoek ‘Verkenning Onderwijs Energietransitie’

23 september 2020

Onderzoek ‘Verkenning Onderwijs Energietransitie’

Jongeren betrekken bij de energietransitie

Het cluster Innovatie heeft Hogeschool Windesheim een onderzoek uit laten voeren om te kijken op welke wijze studenten structureel betrokken kunnen worden bij de energietransitie van Overijssel.  Het onderzoeksteam, bestaande uit twee studentprojectteams (Team Grow en Team CC) die onder begeleiding van Ferna Jalink stonden, hebben de opties hiervoor geïnventariseerd. Daarnaast is er uitgebreid deskresearch uitgevoerd naar het onderwerp ‘energietransitie en onderwijs’ en is er op basis van deze gegevens een overzicht gemaakt van de acties die nu en morgen uitgevoerd zouden kunnen worden.

Uitkomsten interviews

Voor dit onderzoek zijn meer dan 50 personen met verschillende functies en rollen benaderd, waaronder studenten, docenten, beleidsmakers overheid, beleidsmakers onderwijs, ondernemers, adviseurs en educatieve medewerkers. De meeste personen zijn live geïnterviewd, een aantal telefonisch geïnterviewd, een paar gesproken na een gastcollege en een groepje via Linkedin en Whatsapp.

De uitkomsten van het onderzoek zijn o.a. weergegeven in twee visualisaties, die in het onderzoeksrapport staan, die laten zien wat je vandaag en morgen zou kunnen doen.

Vervolg

In vervolg op het onderzoek hebben twee teams met Honours Studenten van Hogeschool Windesheim, feedback gekregen op hun pitches met plannen voor een vervolg op het onderzoek dat recent is opgeleverd. Het cluster Innovatie heeft de plannen enthousiast in ontvangst genomen en zal deze plannen blijven volgen. Eén groepje studendent gaat aan de slag met een spel en challenge over energietransitie voor middelbare scholen en de andere pakt een lesprogramma energietransitie voor middelbare scholen op. Hierover vind je binnenkort meer informatie op deze website.