Home Actueel Hoe ontwikkel je een warmtenetproject in de wijk? Volg onze kennissessies

28 april 2020

Hoe ontwikkel je een warmtenetproject in de wijk? Volg onze kennissessies

Nederland gaat van het aardgas af. Maar hoe? Warmtenetten zijn een veelbesproken alternatief voor verwarming van woonwijken en bedrijventerreinen. De aanpak en keuzes daarin zijn complex. Daarom organiseert Nieuwe Energie Overijssel voor professionals een serie van 3 online kennissessies over het warmtenetten op resp. 14 en 28 mei en op 11 juni 2020.

U kunt zich tot 12 mei a.s. aanmelden voor:

 • Deel 1 Governancevraagstukken bij warmtenetprojecten

 • door Bram Brouwer, managing director bij Berenschot

 • op 14 mei 2020 van 15.00 tot 16.30 uur

 

Governancevraagstukken bij warmtenetten

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte onderzoeken veel gemeenten de mogelijkheden van een warmtenet. Deze nieuwe initiatieven roepen naar alle waarschijnlijkheid veel vragen op.

 • Hoe kom je tot de juiste organisatorische keuzes in een project?
 • Welke rol kan je als gemeente oppakken?
 • Welke rol vervullen marktpartijen in de warmtetransitie?

Al deze governancevraagstukken komen op 14 mei a.s. aan bod in de eerste online kennissessie van Bram Brouwer, managing director bij Berenschot. Hij is een deskundige die door heel Nederland veel ervaring heeft met warmtevraagstukken.

Voor wie?

De kennissessies Warmtenetten geven vooral antwoorden op vragen van:

 • Medewerkers van gemeenten die plannen voor warmtenetten opnemen in hun warmtetransitievisie en de stap van ‘idee’ naar ‘project’ willen zetten.
 • Initiatiefnemers van warmtenetprojecten die in de ontwerpfase zitten en vragen hebben over publiek-private samenwerking.

Aanmelden vóór 12 mei a.s

Heeft u interesse in deelname aan deze eerste kennissessie, meldt u zich dan aan via nieuweenergie@overijssel.nl. Na aanmelding met naam en e-mailadres ontvangt u op 12 mei de laatste details over de online sessie van 14 mei en de inloggegevens naar de Zoom-meeting. Bram Brouwer geeft tijdens de kennissessie antwoord op allerlei governancevraagstukken bij warmtenetprojecten. Hij wil graag ingaan op de vragen die er leven bij de deelnemers over dit onderwerp. Geef daarom bij uw aanmelding door wat de informatiebehoefte is. Voor overige vragen over deze kennissessie kunt u contact opnemen met projectsecretaris Nieuwe Energie Overijssel, Milou Schrijver.

Verwachte vervolgsessies

Op 28 mei van 15.00 tot 16.30 uur volgt deel 2 van deze kennisserie over Financieringsvraagstukken bij warmtenetten door Arie Willem Rozendaal van Catena Investments en Jeroen Boogert van Zanders. Zij geven in deze sessie een goed inzicht in de financiering van warmtenetten en hoe je te werk gaat bij het verkrijgen ervan. Aan de orde komen onder andere:

 • De investeringen bij een warmtenet (warmtebron, transportnet, storage/buffer, distributienet, piek & back up) en de hieruit voortkomende financieringsbehoefte
 • Financieringsvormen (leningen, subsidies, eigen vermogen) met hun voor- en nadelen en
  financieringspartijen (banken, energiefondsen, overheden, strategische en rendements beleggers) en de brillen waardoor zij naar projecten kijken
 • Financieringscriteria en voorwaarden
 • Het proces om financiering te verkrijgen met tips en aanbevelingen.

Nadere informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort.

Op 11 juni van 15.00 tot 16.30 uur staat deel 3 gepland over Warmtewet 2.0 door Marleen Volkers-Schokker, programmaleider infrastructuur en warmte Provincie Overijssel. Ook daarover binnenkort meer.