Home Actueel Hoe financier je een warmtenetproject in de wijk? Volg onze kennissessie

19 mei 2020

Hoe financier je een warmtenetproject in de wijk? Volg onze kennissessie

Nederland gaat van het aardgas af. Maar hoe? Warmtenetten zijn een veelbesproken alternatief voor verwarming van woonwijken en bedrijventerreinen. De aanpak en keuzes daarin zijn complex. Daarom organiseert Nieuwe Energie Overijssel voor professionals een serie van 3 online kennissessies over het warmtenetten in mei en juni 2020.

Voor de 2e kennissessie kunt u zich tot 26 mei a.s. aanmelden voor:

  • Financieringsvraagstukken bij warmtenetprojecten

  • door Arie Willem Rozendaal van Catena Investments en Jeroen Boogert van Zanders

  • op 28 mei 2020 van 15.00 tot 16.30 uur

 

Financieringsvraagstukken bij warmtenetten

Er zijn in Nederland en ook in Overijssel de nodige initiatieven voor warmtenetten. Veel hiervan zijn technisch en operationeel haalbaar. Echter, de financiering is vaak nog een issue. In deze kennissessie gaan wij in op dit onderwerp en op zoek naar oplossingen. Aan de orde komen onder andere:

  • De fasen (haalbaarheid, ontwikkeling, bouw, operatie) en investeringen (warmtebron, transportnet, storage/buffer, distributienet, piek & back-up) en de financieringsbehoefte die hieruit voortkomt
  • Financieringsvormen (leningen, subsidies, eigen vermogen)
  • Financieringspartijen (banken, energiefondsen, overheden, strategische en rendementsbeleggers) en de brillen waardoor zij naar projecten kijken
  • Het proces om financiering te verkrijgen met tips en aanbevelingen.

Wij willen met deze sessie de deelnemers een goed of beter inzicht geven in de financiering van warmtenetten en hoe u deze kunt verkrijgen.

Voor wie?

De kennissessies Warmtenetten geven vooral antwoorden op vragen van:

  • Medewerkers van gemeenten die plannen voor warmtenetten opnemen in hun warmtetransitievisie en de stap van ‘idee’ naar ‘project’ willen zetten.
  • Initiatiefnemers van warmtenetprojecten die in de ontwerpfase zitten en vragen hebben over financiering van hun project.

Aanmelden vóór 26 mei a.s

Heeft u interesse in deelname aan deze tweede kennissessie, meldt u zich dan aan via nieuweenergie@overijssel.nl.

Na aanmelding met naam en e-mailadres ontvangt u op 26 mei de laatste details over de online sessie van 28 mei en de inloggegevens naar de Zoom-meeting. Voor vragen over deze kennissessie kunt u contact opnemen met projectsecretaris Nieuwe Energie Overijssel, Milou Schrijver.

Laatste kennissessie over de Warmtewet 2.0.

Op 11 juni van 15.00 tot 16.30 uur staat deel 3 en laatste deel van deze kennisserie gepland over het onderwerp Warmtewet 2.0 door Marleen Volkers-Schokker, programmaleider infrastructuur en warmte Provincie Overijssel.

Nadere informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort.