Home Actueel Flex-E; een verkenning naar de rol van flexoplossingen in Overijssel

22 februari 2021

Flex-E; een verkenning naar de rol van flexoplossingen in Overijssel

Netschaarste

De Alliantie Nieuwe Energie Overijssel heeft  zich als doel gesteld om in 2023 20% van het energieverbruik op te wekken via hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Om deze bronnen te realiseren moet er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet van de netbeheerder beschikbaar zijn om de elektriciteit te kunnen transporteren.

Momenteel is er op verschillende plekken echter sprake van netschaarste, wat een barrière vormt voor de opwek van hernieuwbare energie. Netschaarste wordt structureel geadresseerd door het verrichten van netverzwaringen. Om inzicht te krijgen in mogelijke dynamische oplossingen om op korte termijn meer elektriciteitstransporten te faciliteren, de zogeheten flexibiliteitsoplossingen, en daarmee meer duurzame energie te kunnen opwekken is het Flex-E haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Onderzoeksresultaten

Binnen de studie is gekeken naar de rol en mogelijke impact van energie-opslag, -conversie en vraagsturing voor twee specifieke locaties, namelijk Zwolle Hessenpoort en de gemeente Twenterand. Uit het onderzoek komt naar voren dat als er rekening wordt gehouden met het lokale energieverbruik op industrieterrein Hessenpoort, het huidige net ruimte heeft voor invoeding van +/- 7,5 MW aan extra zon- of windenergie.

 

Door het plaatsen van een batterijsysteem of elektrolyser kan er nog meer ruimte worden gecreëerd op het bestaande net, vanuit kosten oogpunt lijkt waterstof hierbij de meest voor hand liggende oplossingsrichting. Voor Twenterand is gekeken welke rol vraagsturing kan spelen, op basis van een steekproef blijkt dat 36% van de ondervraagde ondernemers bereid is om vraagsturing toe te passen.

 

Lunchen met Nieuwe Energie: flexibiliteitsoplossingen

Op 10 maart gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie” op het thema flexibiliteitsoplossingen met Dirk Jan Masselink, mede-oprichter van de innovatieve energiebedrijven REPOWERED & ServiceHouse. Ook online aansluiten? Klik dan hier om je aan te melden.