Home Kennisplein Lunchen met Nieuwe Energie: Congestie op bedrijventerreinen pak je samen aan!

Lunchen met Nieuwe Energie: Congestie op bedrijventerreinen pak je samen aan!

Het Supportteam van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

Congestie pak je samen aan!

Op 8 februari gaan we lunchen met Bart Blokland, transitieleider Smart Energy Hubs.

Netcongestie
Organisaties willen verduurzamen en groeien, maar in steeds meer regio’s kan het elektriciteitsnet deze ontwikkeling van gevraagde en/of opgewekte stroom niet aan. De netbeheerders willen het net wel verzwaren, maar door tekorten aan mensen en middelen, langlopende procedures en vergunningen, duurt dit vele jaren. Terwijl er een groot deel van de tijd voldoende ruimte op het net beschikbaar is.

Ontwikkeling Regio Zwolle Noord
Op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle ontwikkelen en realiseren lokale bedrijven, Energie Coöperatie Hessenpoort, Enexis en Provincie Overijssel een collectieve oplossing voor netcongestie (Smart Energy Hub). Door samen de capaciteit op het lokale energienet slimmer te delen, krijgen energietransitie en regionale ontwikkelingen ruimte. Er waren al plannen voor een regionaal energiesysteem om lokaal opgewekte energie lokaal te benutten, maar vanwege de netcongestie is nu wel het momentum om de stappen versneld te realiseren. Niet alleen voor Hessenpoort, maar voor de regio Zwolle-Noord en zo mogelijk ten dienste van heel Nederland.

Congestie aangepakt
Bart vertelt hoe diverse organisaties met ondernemers op Hessenpoort aan de slag zijn om de congestie aan te pakken. Welke uitdagingen en stappen hebben zij voor ogen? En hoe helpen partners zoals netbeheerder en provincie deze ontwikkelingen? Kortom: deze lunchsessie gaat over oplossingen die mogelijk zijn.

PROGRAMMA

12.00: Welkom door Jesse Zwiers, Coördinator Supportteam
12.10: Bart Blokland: Congestie en Smart Energy Hub
12:40: Vragen en discussie
13.00: Einde

Het Supportteam Energie-innovatie helpt je verder!

Overijsselse ondernemers, overheden en andere organisaties die eigenaar of partner (willen) zijn van initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie: het Supportteam helpt jullie door innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie van alle kanten goed te bekijken!

Kijk voor meer info op onze themapagina!