Home Actueel Energie uit waterkracht met vijzelturbine

1 oktober 2021

Energie uit waterkracht met vijzelturbine

Op 30 september 2021 is de waterkrachtcentrale van de Coöperatie Duurzaam Singraven onder grote belangstelling officieel geopend en in werking gesteld. Deze enige vijzelturbine voor het duurzaam én rendabel opwekken van elektriciteit uit stromend water in Overijssel. Dit unieke project is gerealiseerd door de samenwerking van heel veel betrokkenen onder begeleiding van Escozon. Het project is mede mogelijk gemaakt door Negam, het waterschap Vechtstromen en subsidies van de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. Het landgoed Singraven is hiermee energieneutraal door over te gaan op hernieuwbare energie uit een wel heel bijzondere bron: de Dinkel.

Historische locatie met waterkracht

Op 30 september 2021 is de waterkrachtcentrale van de Coöperatie Duurzaam Singraven onder grote belangstelling officieel geopend en in werking gesteld door Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel, Henk Kienhuis, voormalig bestuurslid van de Stichting Edwina van Heek en Wilfried Spekhorst, voorzitter van de Coöperatie Duurzaam Singraven. Met de vijzelturbine kan de waterkracht worden gebruikt voor het opwekken van elektrische energie. Daarmee blijft de ‘waterkracht-traditie’ op het landgoed ook in de toekomst gewaarborgd. De vijzelturbine is zo ontworpen dat deze past bij het historische karakter van het landgoed.

 

Duurzaam en energieneutraal landgoed

De Stichting Edwina van Heek wil duurzaam waterbeheer en ook dat Landgoed Singraven energieneutraal wordt. Het opwekken van stroom door middel van waterkracht is stroom opwekken op een duurzame en moderne wijze. Er wordt gebruik gemaakt van moderne techniek en wat de locatie te bieden heeft, namelijk stromend water en verval bij de stuw. Op Landgoed Singraven wordt al eeuwenlang stromend water benut als krachtbron. De oude
watermolen uit 1448 is hier een goed voorbeeld van.

De vijzelturbine

De elektrische energie wordt opgewekt door middel van een vijzelgenerator. Een schroef die in het water draait, de vijzelturbine, zet de energie van het water door het hoogteverschil tussen de boven- en onderkant om in een draaiende beweging. Het water stroomt van de bovenkant van de turbine naar de uitlaat aan de onderzijde. Aan de bovenkant van de draaiende vijzelas met schoepen is een tandwielkast verbonden met de generator voor de stroomopwekking. De stroomopwekking wordt automatisch bewaakt en optimaal afgestemd op de beschikbare hoeveelheid water van de Dinkel. Het geïnstalleerde vermogen is 75 kilowatt. De levensduur is 30 á 40 jaar.

 

De gemiddelde jaaropbrengst is berekend op 280.000 kilowattuur. Een hoeveelheid die gelijk staat aan het elektraverbruik van ongeveer 75 huishoudens en meer dan voldoende is voor de elektrabehoefte van de bewoners op het landgoed. De stroom wordt geleverd als duurzaam lokaal opgewekte waterkrachtstroom aan bewoners van het landgoed en -voor zover mogelijk- ook aan omwonenden.

Moderne visvriendelijke techniek

De vijzel is visvriendelijk door zijn constructie met een visbumper op elk van de schoepen en een laag maximum toerental van 27 omwentelingen/min. De vijzel is een ‘schroef van Archimedes’ met een buitendiameter van 3,15 meter en vier gangen. Hij draait onder een hoek van 22 graden bij een verval van 1,70 meter. De installatie is geluidsarm in bedrijf. Lokaal Energie Initiatief Stichting Edwina van Heek is initiatiefnemer van het project energie uit water. Bewoners, pachters en de landgoedeigenaar verenigden zich in een coöperatie, Coöperatie Duurzaam Singraven UA die 100% eigenaar is van de vijzelturbine.

 

Door samen te werken met verschillende partijen lukte het een werkgroep van bewoners met deskundige projectbegeleiding om voldoende kennis en financiële middelen te vergaren voor het realiseren van dit omvangrijke project. De coöperatie draagt met dit gerealiseerde project bij aan duurzaam opgewekte energie in Noord Oost Twente, de Regionale Energiestrategie (RES Twente) en het programma Nieuwe Energie Overijssel.