Home Actueel Energie Koplopers Overijssel zetten in op restwarmte

27 januari 2020

Energie Koplopers Overijssel zetten in op restwarmte

Nieuwe Energie Overijssel heeft begin 2020 een nieuwe groep Energie Koplopers Overijssel (EKO) opgestart. Veertien energiegrootverbruikers zetten extra stappen om energie te besparen en te verduurzamen. De deelnemende bedrijven trekken samen op, leren van elkaar en passen de kennis toe in de eigen bedrijfsprocessen. Samen gaan ze actief op zoek naar duurzame mogelijkheden voor het bedrijfsleven.

Werkwijze EKO

Het Koplopersproject is bedoeld om met een voorhoede gezamenlijk te leren en met die kennis overige ondernemers verder te helpen. Dit deel van het programma focust op het borgen van energie-efficiëntie in de organisatie als belangrijke stap in de energietransitie. De ISO 50.001 norm is de leidraad om gestructureerd te werk te gaan. ISO 50001 is een energie management standaard, die voorziet in een methode om energie-efficiëntie te integreren in bestaande industriële of commerciële management systemen voor continue verbetering. De EKO-aanpak bestaat uit werksessies voor de energiemanagers waarbij energie-efficiëntie centraal staat. Deze werksessie vindt steeds plaats bij één van de deelnemers en eindigt met een rondleiding bij het bedrijf. Het bij elkaar in de keuken kijken vindt ook plaats met friendly audits. In deze audits krijgt de gastheer een spiegel voorgehouden en mogelijkheden tot verbeteren aangereikt. Deze aanpak is zo succesvol dat deze inmiddels is overgenomen door de provincies Brabant, Gelderland en Drenthe.

Ambities in kaart

Tijdens de eerste kennismaking hebben de bedrijven hun het energieverbruik en besparingsambities in kaart gebracht en met elkaar gedeeld. De deelnemers willen zich hoofdzakelijk focussen op:
• Restwarmte omlaag en terugwinnen
• Elektriciteitsverbruik omlaag
• Binnen enkele jaren gasloos produceren
Uitdagende ambities, die veel tijd en inzet vergen van de deelnemers. Deze Energie Koplopersgroep bestaat uit Overijsselse bedrijven van formaat: Abbott Biologicals, Asfaltcentrale Deventer, Bolletje, Ben en Jerrys, CZ Rouveen Kaasspecialiteiten, Carlisle Construction Materials, For Farmers, KLK Kolb, Kornelis Caps & Closures, Ten Cate Grass, Ten Cate Protect, Toray Advanced Composites, Venilia en Vernay.

Onderwerpen werksessies

De EKO-groep bepaalt zelf de agenda. Energievraagstukken uit de bedrijven vormen het uitgangspunt. Duidelijk is dat iedereen al bezig is met energiemanagement, maar dat hier nog veel winst valt te halen. Verder blijkt dat restwarmte ook een belangrijk onderwerp is. Hoe kan ik de restwarmte omlaag brengen en hoe kan ik restwarmte nuttig inzetten? Veel bedrijven zijn ook op zoek naar alternatieven voor aardgas. Informatie delen over elektrificeren, biogas en waterstof zal ook een thema worden. Ook energiebeleid is een belangrijk onderwerp binnen de EKO-groep. Wat belemmert een bedrijf om stappen te zetten op energiegebied? Afhankelijk van het moederconcern in een ander land zitten en weinig aandacht hebben voor energie besparen, tijd vrij mogen maken om er mee aan de slag te kunnen en de kosten. Energie is voor verreweg de meeste bedrijven maar een klein onderdeel van de kostprijs.

Energieprobleem als praktijkcasus

Toray Advanced Composites in Nijverdal was gastheer van de eerste EKO-bijeenkomst. Toray maakt composieten van draad tot plaat. Van klossen garen weeft het bedrijf doeken die op hun beurt verwerkt worden tot zeer harde, sterke, lichtgewicht composietplaten voor o.a. de luchtvaart. Toray presenteerde hun energieprobleem aan de groep. Hoe kunnen we restwarmte uit het koelwater van de persen nuttig opnieuw gebruiken, was de vraag. Een mogelijke oplossing is aan de groep voorgelegd en besproken.