Home Actueel E-houses zorgen voor snellere uitbreiding netcapaciteit

2 februari 2020

E-houses zorgen voor snellere uitbreiding netcapaciteit

Noord-Nederland krijgt een flinke impuls bij de realisatie van zon- en windprojecten. Enexis Netbeheer schaft elf innovatieve, mobiele middenspanningsstations aan, waarmee de netcapaciteit van de regionale netbeheerder in het noorden van Nederland versneld uitgebreid wordt. Hierdoor komt er in verhoogd tempo grofweg één gigawatt (GW) aan opgesteld vermogen bij. Dat is genoeg om meer dan 400.000 huishoudens te kunnen voorzien van duurzame energie.

Investering in versnelling energietransitie

Enexis Netbeheer investeert een extra 43 miljoen euro in deze zogenaamde e-houses om de energietransitie te versnellen. Het voordeel van zo ’n mobiel station – ook wel e-house geheten – is dat het als één geheel door de fabrikant geleverd wordt. Hierdoor wordt het geheel stukken sneller opgeleverd, zonder dat het de netbeheerder veel extra mankracht kost. De netbeheerder is voortdurend op zoek naar manieren om de energietransitie te versnellen. Een pilot met vier van zulke stations (drie in het Groningse Weiwerd, één in het Brabantse Etten-Leur) is het afgelopen jaar succesvol gebleken. Op basis hiervan besluit Enexis Netbeheer nu om fors extra te investeren met de aankoop van nog elf van zulke stations.

Kortere wachtlijst zon- en windprojecten

Met de aanschaf van deze e-houses sorteert Enexis Netbeheer voor op veranderende wet- en regelgeving. Vanaf aanstaande zomer mogen regionale netbeheerders reserve-transformatoren gebruiken voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook de landelijke netbeheerder TenneT krijgt er door deze nieuwe regels extra transportcapaciteit bij. Han Slootweg, directeur netwerkstrategie van Enexis Netbeheer: “Doordat we nu 43 miljoen euro extra investeren in deze e-houses, kunnen onze klanten zo snel mogelijk gebruik maken van deze extra ruimte op het elektriciteitsnet. In de praktijk betekent het dat we eerder extra zonneparken of windmolens kunnen aansluiten. En daarmee kunnen we de wachtlijst verkorten.” De kosten van het totaal (43 miljoen euro) komen bovenop een reeks investeringen van 250 miljoen euro. Dit bedrag investeert Enexis Netbeheer in de periode 2018 – 2020 in netwerkuitbreidingen voor het aansluiten van duurzame projecten op land.

Planning

Het eerste mobiele middenspanningsstation dat met deze investering wordt aangeschaft, kan naar verwachting aan het einde van dit jaar in gebruik worden genomen. Waar dat precies gebeurt, is afhankelijk van onder andere de vergunningprocedures. De e-houses worden geplaatst in Groningen, Drenthe en Overijssel. Op dit moment is er een wachtlijst voor klanten die in Noord-Nederland op grote schaal duurzame stroom willen terugleveren op het net. Dit project zal die wachtlijst verkorten. Zodra er capaciteit beschikbaar komt, informeert Enexis Netbeheer de klanten die op de wachtlijst staan.

Technische informatie

Een e-house is een 20kV middenspanningsstation, dat wordt aangesloten op een transformator van 90 MVA. De mobiele stations zijn geschikt om het hoogspanningsnet (van TenneT) te verbinden met het middenspanningsnet (van Enexis Netbeheer). Om de e-houses aan te sluiten, moeten ook zeven transformatoren verzwaard worden. De stations staan in een behuizing van grofweg 18 bij 3,5 meter. De opstelling staat op een installatie op ongeveer een meter boven het maaiveld. Een e-house is zo gebouwd dat het niet gebonden is aan een locatie, waardoor het later ook op andere plekken gebruikt zou kunnen worden. Uiteraard voldoet een e-house aan alle strenge kwaliteits- en veiligheidseisen die Enexis Netbeheer hanteert.

 

infographic e-houses